Objectiu per a la propera dècada: preservar els ecosistemes

La protecció de la biodiversitat és un repte inajornable per al futur de les persones i del planeta

Els ecosistemes exerceixen un paper fonamental al nostre planeta, proporcionant beneficis essencials per a tots els éssers vius, com aigua, aliments, o purificació de l’aire, entre d’altres. Tots depenem d’ecosistemes saludables per la nostra supervivència. És més necessari que mai que reconnectem amb la natura per tal de frenar l’alarmant pèrdua d’espècies de flora i fauna i per a contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic. Ara és el moment d’actuar.

El Dia Mundial del Medi Ambient, què se celebra el 5 de juny, posa èmfasi aquest any sobre la necessitat de preservar el nostre entorn, restaurant els ecosistemes malmesos i protegint aquells que encara conserven la seva vitalitat i diversitat. La celebració marcarà el llançament del Decenni de les Nacions Unides per a la Restauració dels Ecosistemes (2021-2030). Precisament, 2030 és la data límit que els científics consideren crítica per tal d’evitar els pitjors impactes del canvi climàtic.

Així mateix, la pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu el paper protector de la natura. Segons l’ONU, uns ecosistemes sans ajuden a protegir-nos de les malalties, ja que la diversitat d’espècies fa més difícil la propagació de patògens. A més, d’aquí a 2030 la restauració de 350 milions d’hectàrees d’ecosistemes terrestres i aquàtics degradats podria eliminar de l’ atmosfera de 13 a 26 gigatonelades de gasos d’efecte hivernacle, els responsables de l’escalfament global.

Amb més de 85.000 espècies d’animals i plantes, Espanya és el país amb més biodiversitat d’Europa, el que suposa el 54% de les espècies d’Europa i prop del 5% de les espècies conegudes al món. Tot i així, aquesta biodiversitat es troba greument en perill. De les 85.000 espècies esmenades, el 14%, estan amenaçades i poden extingir-se, segons la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Agbar, aliat a la defensa del medi ambient

Compromès amb la preservació dels elements essencials del medi ambient, Agbar ofereix solucions innovadores sobre la gestió sostenible de l’aigua, dels recursos naturals i de la salut ambiental per a l’agricultura, la industria i les ciutats, en línia amb la fulla de ruta de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El desenvolupament de solucions basades en la natura és una prioritat per a la companyia. Un exemple són els aiguamolls artificials de depuració d’Illa de Mar i L’Embut, situats al Delta de l’Ebre. Gestionats per Agbar, l’any passat van ser declarats reserva natural de fauna salvatge pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una zona de gran interès ornitològic, què ofereix espais idonis (refugis, zona d’alimentació i nidificació) per l’observació d’aus (algunes d’elles amenaçades), rutes naturalistes i educació ambiental.

Conservar la biodiversitat a les zones on opera és un altre objectiu clau per a la companyia, que té un 11,7% de les seves instal·lacions a espais protegits. En aquestes ubicacions, i al voltant d’infraestructures com les biofactories (depuradores basades en els principis de l’economia circular), es prenen mesures per a protegir la flora i la fauna. Concretament, Agbar va realitzar l’any 2020 a Espanya un total de 76 diagnòstics de biodiversitat (60 d’ells d’instal·lacions dins d’espais protegits) i va posar en marxa 45 plans d’acció a plantes de tractament, 34 d’ells a espais protegits. Un exemple d’iniciativa a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat és el programa de gestió integral d’espècies de flora invasora desenvolupat per la companyia. A través d’una metodologia i eines pròpies, el personal de les instal·lacions del grup està capacitat per a identificar i reportar observacions, així com per executar i realitzar plans de control i comunicació d’espècies invasores.

Agbar aposta també per l’eliminació de l’ús de productes fitosanitaris a totes les seves instal·lacions, què comporta un canvi del model de gestió de les zones verdes. Els treballadors reben formació específica i la companyia ha elaborat una guia de manteniment i un document de clàusules que s’està incloent als contractes amb subcontractistes del manteniment d’aquestes zones verdes. Gràcies als esforços de tots els actors implicats, el 81,5% de les instal·lacions del grup es troben ja lliures de fitosanitaris i pesticides.

Aconseguir que treballadors i membres de les comunitats locals siguin veritables guardians de la natura és una altra de les missions. Per exemple, el programa de voluntariat BiObserva és una iniciativa corporativa, implantada a més de 95 instal·lacions, en la que hi col·laboren més de 270 treballadors de la companyia com voluntaris. Aquest programa contempla l’observació de les espècies d’avifauna als centres de treball i el seu registre a una app o a una plataforma web d’accés públic. Les prop de 60.000 observacions recollides han estat utilitzades internament per la companyia amb la finalitat d’analitzar i desenvolupar plans d’acció de biodiversitat i estan a disposició de la ciència.

Cuidar del planeta és cuidar de nosaltres mateixos. Revertir els danys causats a la natura és el repte intergeneracional més gran actualment. És el moment de comprometre’s.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.