Fem que tot flueixi en EQUILIBRI

La gestió eficient del cicle integral de l’aigua és un dels nostres senyals d’identitat, però els nostres serveis van molt més enllà de l’abastament, la gestió de la xarxa i la depuració. 

Mitjançant la innovació, el coneixement i la col·laboració, el nostre compromís s’orienta cap a aquests tres objectius fonamentals.

La qualitat de l’aigua
El benestar de les persones
La sostenibilitat ambiental
Coneix-nos
La qualitat de l’aigua
El benestar de les persones
La sostenibilitat ambiental
Les persones, al centre del nostre ECOSISTEMA

Volem ser a prop de les persones i, especialment, dels col·lectius més vulnerables. Per això, impulsem diversos projectes d’acció social que garanteixen l’accés a l’aigua i el nostre benestar.

El nostre compromís
Projectes i col·laboracions
Iniciatives
Fundació Agbar
Saber-ne més
El nostre compromís
Projectes i col·laboracions
Iniciatives
Fundació Agbar
Cuidem l’aigua, cuidem la TERRA

En la gestió de l’aigua, cada petit detall compta. El nostre objectiu és continuar contribuint a impulsar el desenvolupament sostenible, fomentar l’economia circular i millorar la salut de les persones.

Continuem aconseguint fites com aquesta!

Gràcies a la incorporació de vehicles sostenibles a la nostra flota, hem evitat emetre:
de CO2
Saber-ne més
Gràcies a la incorporació de vehicles sostenibles a la nostra flota, hem evitat emetre:
de CO2

Junta General de
Grups d’Interès

Una trobada per reforçar l’escolta activa amb administracions, empreses i persones, compartir les nostres principals fites i adoptar compromisos per al futur.

Saber-ne més
Obrim noves vies cap al FUTUR

En un entorn canviant, la innovació és imprescindible per adaptar-nos i afrontar amb èxit els reptes del demà. Descobreix la nostra xarxa de centres i alguns dels nostres projectes pioners.

Centres tecnològics de recerca i desenvolupament
Serveis digitals que integren les últimes tecnologies
Consultoria mediambiental i laboratori d'anàlisi
Centres tecnològics de recerca i desenvolupament
Serveis digitals que integren les últimes tecnologies
Consultoria mediambiental i laboratori d'anàlisi
Talent i formació: on neix el CONEIXEMENT

Apostem pel talent i impulsem el desenvolupament dels nostres professionals mitjançant programes formatius, metodologies i eines innovadores.  

Aquesta és la clau per aportar valor dins i fora d’Agbar. 

Saber-ne més
Escola de L´AIGUA

És la institució que transmet coneixement en matèria d’aigua i medi ambient als nostres empleats, però també a altres professionals, empreses, administracions i la població en general. 

Ets professional del sector? Descobreix tot el que pots aprendre. 

+
Transmetre el valor de l’AIGUA

Compartim amb la ciutadania la importància de tenir cura de l’aigua i de protegir el medi ambient, fomentant la conscienciació. Descobreix les nostres iniciatives de sensibilització.

Xerrades en centres educatius
Accions en municipis
Visites virtuals 
Saber-ne més

2013

Constitució de l’empresa mixta Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona es va constituir el 2013 com un nou model de col·laboració publicoprivada que integra tots els serveis associats al cicle integral de l’aigua. Així, va sumar al seu àmbit d’activitat el servei de sanejament i la depuració d’aigües residuals per retornar-les al medi natural o reutilitzar-les.

En el moment de la seva constitució, la nova empresa Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, va estar participada en un 85% per Aigües de Barcelona i en un 15% per l’AMB.

1881

Entrada de Lyonnaise des Eaux (ara integrada en Suez Environnement) en el capital

El 14 de maig i el 15 d’octubre del 1881, Crédit Général Liégeois i Lyonnaise des Eaux (ara integrada en Suez Environnement) conclouen amb la Compagnie des Eaux de Barcelone uns acords en virtut dels quals la Compagnie des Eaux de Barcelone aporta tots els seus actius a una nova societat que es fundarà a París.

De lineal a circular

Convertir les nostres principals instal·lacions en biofactories.

72,9% residus generats en EDAR valoritzats.

Protecció de la biodiversitat

Preservar la biodiversitat en el 100% de les nostres instal·lacions.

100% d’instal·lacions amb protocols d’actuació davant d’espècies invasores.

Accés a l’aigua

Impulsar els nostres fons i tarifes socials i posar-los a l’abast de tothom.

Garantim l’accés a l’aigua al 100% dels nostres clients.

Conscienciació social

Contribuir a sensibilitzar la ciutadania en el respecte a l’entorn i l’ús sostenible de l’aigua.

Prop de 54.000 escolars formats.

Equitat i persones

Assolir un 33% de dones en posicions de lideratge, un mínim d’un 2,5% de persones amb discapacitat i la formació del 80% del personal.

54 plans d’igualtat el 2020.

Entorns segurs i saludables

Millorar constantment els indicadors de seguretat i salut laboral.

27.713 hores de formació en seguretat i salut.

Innovació amb impacte

Superar el 5% de la inversió en R+D+I respecte als ingressos consolidats i desenvolupar un ecosistema d’innovació on s’avaluïn 900 tecnologies externes.

50 projectes pilot en col·laboració amb start-ups i centres tecnològics.

Aliances com a motor

Seleccionar el 100% dels nostres proveïdors estratègics tenint en compte criteris de desenvolupament sostenible.

200 associacions d’àmbit local, nacional o internacional en què participem.

Recerca, desenvolupament i innovació

Els centres tecnològics CETaqua són referents a escala internacional en el desenvolupament de projectes d’R+D+I vinculats a la gestió del cicle integral de l’aigua, el medi ambient i l’economia circular.

Vigilància tecnològica

Estem atents a tots els avenços tecnològics que es produeixen a escala global, amb l’objectiu d’aplicar-los i adaptar-los al nostre àmbit i introduir les innovacions que siguin necessàries.

Innovació i transformació digital

La nostra aposta per la innovació i la transformació digital per a la gestió sostenible de l’aigua i la salut ambiental es materialitza en els centres DINAPSIS, on gestionem digitalment les nostres operacions i creem noves solucions i serveis urbans per mitjà de la col·laboració.

OPERACIÓ DIGITAL T’imagines poder operar i gestionar de manera remota tota la xarxa de distribució d’aigua d’una ciutat? Avui dia això és possible gràcies als últims avenços en matèria de digitalització, IoT i intel·ligència artificial.

SOLUCIONS DIGITALS
Enfocades en 3 grans àmbits:

DINAPSIS for Water: optimitzem les operacions en el cicle integral de l’aigua.

DINAPSIS for City: millorem la salut ambiental de les ciutats.

DINAPSIS for Circular Economy: contribuïm al desenvolupament sostenible de la indústria.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.

Corporate Venturing: Go Seeds + Invierte

Establim contactes i aliances amb emprenedors i start-ups d’arreu del món, donant suport al creixement de l’ecosistema tecnològic enfocat al sector ambiental i l’economia circular.

Orientades a aquest propòsit, destaquen dues iniciatives: Go Seeds, el corporate client enfocat a crear aliances amb start-ups amb alta innovació tecnològica, i Innvierte, un programa de corporate venturing (en col·laboració amb el CDTI) per promoure el creixement de start-ups espanyoles.

1867

Creació a Lieja (Bèlgica) de la Compagnie des Eaux de Barcelone. Un any de canvis

El 19 de juny del 1867 es va constituir a Lieja la Compagnie des Eaux de Barcelone, que és el precedent més antic de l’actual Societat General d’Aigües de Barcelona, SA. (SGAB); Formada amb les aportacions de Crédit Général Liégeois, Compagnie Générale des Conduites d’Eau i altres capitals belgues i francesos. El seu objectiu era dotar el nou barri de l’Eixample de la infraestructura d’abastament de què mancava Barcelona fins aleshores.

1882

Constitució a París de la Société Générale des Eaux de Barcelone

El 20 de gener del 1882 es constitueix a París la Société Générale des Eaux de Barcelone.

2010

OPA amistosa de Suez Environnement

Després d’una oferta pública d’adquisició (OPA) amistosa, al maig Suez Environnement passa a ser titular d’una participació del 75,01% en el capital d’SGAB, mentre que La Caixa, a través de Criteria CaixaCorp, en manté un 24,03%. En aquesta operació SGAB es desprèn de les seves accions a Adeslas.

1992

Fusió de Corporación Agbar i Aplicaciones del Agua en Agbar

El 1992, SGAB absorbeix Corporación Agbar i Aplicaciones del Agua. Totes les empreses s’integren en SGAB, que es constitueix com a grup gestor de serveis públics.

2009

SGAB construeix i gestiona a Barcelona la planta dessalinitzadora més gran d’Europa

El 2009, la unió temporal d’empreses liderada per SGAB i constituïda per Degrémont, Dragados i DRACE construeix la dessalinitzadora de Barcelona, capaç de produir 60 hm3 anuals d’aigua. És la dessalinitzadora més gran d’Europa per a abastament urbà, amb tecnologia d’última generació i eficient quant a consum. La mateixa UTE (unió temporal d’empreses) s’encarrega de gestionar la instal·lació durant els dos primers anys.

2007

Entrada a la Xina i a Algèria. Constitució de Cetaqua

El 2007, SGAB entra a la Xina i a Algèria. A la Xina gestiona projectes de subministrament d’aigua potable i tractament d’aigües residuals a la província de Jiangsu. A Algèria, SGAB porta a terme la gestió delegada del subministrament d’aigua i el sanejament a la província d’Orà, al nord-est d’Algèria, a través de l’empresa Société des Eaux Oran SPA.

Aquell mateix any, SGAB, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), constitueix Cetaqua, el Centre Tecnològic de l’Aigua, amb l’objectiu comú de promoure, dur a terme, difondre i transferir la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la gestió del cicle integral de l’aigua.

2006

Entrada al Regne Unit

SGAB entra al Regne Unit amb l’adquisició del capital de Bristol Water, l’empresa que distribueix aigua a la ciutat anglesa i la seva àrea d’influència, amb més d’un milió d’habitants.

2004

Creació del Museu Agbar de les Aigües

El 2004 es va inaugurar el Museu Agbar de les Aigües a les instal·lacions de la històrica central de Cornellà de Llobregat, construïda entre el 1905 i el 1909. El Museu Agbar de les Aigües és una iniciativa de la Fundació Agbar, duta a terme amb la voluntat de compartir un patrimoni industrial molt especial mitjançant el qual es volen projectar els valors associats a la cultura de l’aigua i potenciar les actituds favorables en relació amb l’aigua i el seu coneixement.

1999

Entrada a Xile

EMOS, després Aguas Andinas, empresa responsable de la distribució d’aigua i del sanejament al Gran Santiago (Xile), és privatitzada, i SGAB i Suez entren en el seu capital.

La conurbació del Gran Santiago és l’àmbit de gestió d’aigua i sanejament més gran de SGAB, amb una població subministrada propera als sis milions d’habitants. L’entrada en el Gran Santiago requereix una inversió de 1.000 milions de dòlars, l’esforç inversor més gran que ha dut a terme SGAB en la seva història.

1998

Creació de la Fundació Agbar

El 1998 es crea la Fundació Agbar a partir del Centre d’Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigua per promoure el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida de les persones.

1985

Creació d’Aplicaciones del Agua, SA

El 1985, Aigües de Barcelona constitueix el Holding Aplicaciones del Agua, SA, que agrupa empreses que ofereixen serveis en diverses activitats relacionades amb el cicle integral de l’aigua. És un altre pas més en l’expansió de la companyia.

1905

Construcció de la Central Cornellà

Comença la construcció de l’estació de bombeig de Cornellà, que impulsa l’aigua dels aqüífers del Llobregat a la ciutat de Barcelona. La històrica instal·lació, que es va acabar de construir l’any 1909, actualment continua aportant aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.

1979

Lyonnaise des Eaux torna a entrar en el capital d’Aigües de Barcelona

Lyonnaise des Eaux, que després passarà a formar part del grup Suez Environnement, adquireix un paquet d’accions que la converteix en accionista de referència de SGAB, juntament amb La Caixa.

1968

Constitució de Sorea

SGAB crea Sorea per operar a Catalunya i les Illes Balears. Actualment és responsable de l’abastament d’aigua en més de 270 municipis i dóna servei a més de dos milions de clients.

1961

SGAB crea el Centre d’Estudis i Investigació del Medi Ambient

Neix el Centre d’Estudis i Investigació del Medi Ambient (CEIA) per contribuir al coneixement, la investigació i la divulgació d’aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua. El CEIA serà el primer pas per a la creació de la Fundació Agbar.

1955

SGAB posa en funcionament l’estació de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí

Construïda i inaugurada el 1955, l’estació de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí ha aplicat, des que es va posar en marxa, les tecnologies més avançades per al tractament de l’aigua. Entre les millores en els processos destaquen el tractament per ozó i l’osmosi inversa. Després de més de mig segle de funcionament, la planta de Sant Joan Despí continua sent una de les principals fonts de subministrament de l’àrea metropolitana de Barcelona.

1920

Capitals espanyols adquireixen l’accionariat d’Aigües de Barcelona

Un grup bancari espanyol, integrat pel Banc de Barcelona, el Banco Hispano Colonial, el Banco de Bilbao, el Sindicat de Banquers de Barcelona i la Banca Arnús, adquireix la Société Générale des Eaux de Barcelone, que es converteix en una empresa de capital espanyol, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. L’acord de venda es formalitza el 24 d’agost del 1920.

1919

Seu social de la companyia a Barcelona

Els accionistes acorden traslladar la seu social de la Société Générale des Eaux de Barcelone de París a Barcelona.

Preservació de l’aigua

Estalviar l’equivalent al 20% del consum d’aigua per habitant.

El 62% de l’aigua reutilitzada es destina a usos agrícoles.