Política de

PRIVACITAT

Política de privacitat

En compliment del que disposen el Reglament 2016/679/UE, de 27 d’abril, europeu de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a continuació us oferim la informació relativa al tractament de les vostres dades personals obtingudes o recollides a través d’aquest lloc web.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web www.agbar.es és responsabilitat de la Societat General d’Aigües de Barcelona, SA (d’ara endavant, SGAB), amb NIF A-08000234 i domicili social al passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona.

Al web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, en les quals s’ofereixen serveis comuns per a empreses del Grup SGAB, al qual pertany SUEZ Spain. Aquestes pàgines disposen de la seva pròpia política de privacitat, en què es detallen l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’aquest tractament.

2. Quines categories de dades es tracten? Amb quina finalitat es tracten les vostres dades personals? Durant quant de temps?

El simple fet de visitar el web i navegar per les seves diferents seccions no requereix que ens faciliteu cap dada de caràcter personal o que us registreu com a usuari. No obstant això, us recordem que es poden instal·lar cookies al vostre dispositiu d’accés. Podeu obtenir més detalls sobre les cookies que utilitzem, la configuració del vostre consentiment i com podeu desactivar-les en la nostra Política de Cookies.

Al lloc web www.agbar.es, hi ha diferents seccions en què podeu introduir dades personals. Així:

  1. Les dades recollides mitjançant el formulari de contacte (identificatives i de contacte) que hi ha al web seran tractades amb la finalitat de gestionar les peticions, consultes o reclamacions que feu, a l’efecte de tramitar-les internament i, si s’escau, respondre-hi. La base legitimadora és el consentiment. Les vostres dades personals seran conservades durant el temps necessari per respondre a la vostra petició o consulta. Posteriorment, es conservaran bloquejades durant un període addicional de tres anys, per respondre davant d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període, les dades personals seran eliminades de manera definitiva.
  2. En cas que hàgiu acceptat expressament la recepció d’informació comercial (per mitjans electrònics, impresos o telefònics) de SGAB, les dades seran tractades per remetre-us notícies, informació publicitària i esdeveniments relacionats amb sector de l’aigua i el medi ambient que són objecte de l’activitat del Grup SUEZ, fins que ens sol·liciteu que deixem d’utilitzar-les.Per a l’enviament d’informació comercial per correu electrònic utilitzem tecnologies de seguiment de tercers (en concret, Mailjet) que ens proporcionen informació sobre l’obertura i la pulsació dels enllaços que hi ha continguts. Fem servir aquesta informació per mesurar l’efectivitat de les campanyes i per conèixer la informació que us interessa en funció de la vostra interacció amb les nostres campanyes, a l’efecte de remetre-us, basant-nos en el vostre perfil, continguts relacionats. En aquest supòsit, les vostres dades personals seran tractades sobre la base del consentiment.SGAB podrà usar les vostres dades per a aquesta finalitat fins que ens demaneu que deixem de fer-ho. En aquest cas, les vostres dades quedaran bloquejades i es mantindran en aquest estat durant un període addicional de 3 anys per respondre davant d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període, les vostres dades personals seran eliminades de manera definitiva.

    Podeu revocar els vostres consentiments en qualsevol moment per qualsevol dels mitjans indicats a l’apartat ”Quins són els vostres drets?”.

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

SGAB tractarà les vostres dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les vostres dades i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

4. Amb qui compartim les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades pels diferents departaments de SGAB implicats en la tramitació de la vostra petició per gestionar-la correctament.

SGAB utilitza prestadors de serveis per a la realització d’algunes tasques, com ara proveïdors de serveis tecnològics. Aquests prestadors de serveis actuen com a encarregats del tractament i poden canviar al llarg del temps. En tot cas, SGAB garanteix mitjançant la signatura d’acords que aquests encarregats compleixen les mesures de seguretat apropiades i segueixen les vostres instruccions en el tractament de les dades personals a les quals accedeixen.

Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. SGAB garanteix que:

•  Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.

•  En absència d’aquesta declaració d’adequació, s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió.
Podeu consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

Per a més informació sobre aquesta matèria, us podeu posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de SGAB, a SGAB pot comunicar les vostres dades personals a:

• Administracions públiques, jutjats i tribunals, entre d’altres, quan ho requereixin basant-se en el compliment d’una obligació legal.

• Empreses del grup empresarial al qual pertany la societat per a les mateixes finalitats de tractament descrites, basat en l’interès legítim (considerant 48 de l’RGPD), respectant en tots els casos les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. Quins són els seus drets?

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment o exercir qualsevol dels drets esmentats, contactant amb el Delegat de Protecció de Dades de SGAB, per correu electrònic enviat a l’adreça dpo.es@suez.com o bé per correu postal a l’adreça següent: passeig de la Zona Franca, 48, planta 6, 08038 Barcelona, amb la referència “Protecció de dades”.

La sol·licitud ha d’incloure una còpia del vostre DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us pot requerir que l’esmeneu. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

6. Actualització d’aquesta política.

Aquesta política pot ser revisada per SGAB en qualsevol moment. Recordeu revisar-la de tant en tant. En cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les vostres dades o es requereixi el vostre consentiment per a algun nou tractament, us informarem d’aquests canvis per tornar a obtenir el vostre consentiment en aquells casos en què sigui necessari.