El sanejament, clau per protegir l’aigua que no veiem

Agbar es compromet amb l’objectiu de garantir aigua i sanejament de qualitat per a tothom, fomentant l’economia circular i la reutilització de les aigües depurades

L’aigua és la font de la vida, però gran part d’aquest tresor és invisible als nostres ulls. Les aigües subterrànies constitueixen la reserva d’aigua dolça més abundant del planeta. Són fonamentals per les ciutats i pels serveis essencials com el sanejament. El canvi climàtic suposa una amenaça per la xarxa de desguassos i clavegueram, els quals permeten evacuar les aigües residuals. Els episodis climàtics extrems, com les pluges torrencials o les inundacions, poden desbordar els sistemes i acabar contaminant les fonts d’aigua subterrània, posant en escac la seguretat i salut de les urbanitzacions.

El 19 de novembre és el Dia Mundial del Sanejament (o del Vàter), una celebració impulsada per Nacions Unides amb l’objectiu de conscienciar la societat de la importància del sanejament, un salvavides que evita la transmissió de malalties i facilita la salubritat dels espais. Aquest any el lema és Fer visible allò invisible, i vol ser un toc d’atenció de com els sistemes de sanejament inadequats escampen les deixalles humanes als rius, llacs i sòls, i afecten els recursos hídrics subterranis. La realitat és que, actualment, un total de 3.600 milions de persones en tot el planeta no tenen accés a serveis de sanejament gestionats de manera segura.

Recàrrega dels aqüífers

Agbar, part del grup Veolia i un referent internacional de la gestió integral del cicle de l’aigua, presta servei a Espanya i a Amèrica Llatina a 37 milions de persones, en més de 1.200 municipis. L’empresa aposta per la gestió avançada de les aigües subterrànies. Per fer-ho, es basa en l’optimització de l’extracció de recursos. A més, supervisa el risc de sobreexplotació i promou la recàrrega dels aqüífers, clau en un context d’escassetat hídrica.

Un bon exemple és l’actuació als aqüífers del delta del riu Llobregat, una de les fonts més importants i estratègiques d’aigua subterrània al territori metropolità de Barcelona. L’ús intensiu d’aquest recurs, per al consum humà i finalitats industrials, va provocar una de degradació general del sistema, causant un descens de la capacitat d’emmagatzematge i l’entrada d’aigua marina, posant en risc el subministrament d’aigua a la zona. L’any passat, Aigües de Barcelona, companyia del grup Agbar, va injectar 679.105 m3  d’aigua regenerada als pous, equivalents a 200 piscines olímpiques.

Una altra iniciativa és el projecte LIFE Matrix, liderat per Cetaqua, que vol demostrar la viabilitat d’una solució basada en la natura per a la recàrrega dels aqüífers amb aigua regenerada provinent de la depuradora de La Víbora, a Marbella. Aquesta ubicació s’ha elegit perquè és una zona amb gran estrès hídric, la qual duplica la demanda d’aigua durant els mesos d’estiu a conseqüència de l’augment de població turística. D’aquesta manera, la depuradora de La Víbora jugarà un paper vital en regenerar fins a 50.000 m3 d’aigua a l’any per la seva posterior infiltració.

Depuració i regeneració

Agbar és referent a Espanya en la gestió del servei de depuració (amb més del 25% d’aigua residual tractada al país), el que representa operar més de 650 estacions depuradores, amb un volum de 1.020 hm3 d’aigua depurada a l’any, l’equivalent a tractar l’aigua de més de 340.000 piscines olímpiques.

La reutilització sostenible de les aigües depurades permet alleugerir la pressió que hi exerceixen els diversos usos sobre els ecosistemes hídrics i sobre l’estat ecològic dels rius, aqüífers i ecosistemes costaners. Regenerar és sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular. Una vegada regenerada es pot tornar en condicions òptimes als rius i aqüífers per començar de nou el cicle de captació o bé subministrar directament la indústria, les ciutats i l‘agricultura per diferents usos.

La regeneració de les aigües residuals és una peça clau en l’estratègia d’Agbar, que reutilitza 128,7 hectòmetres cúbics d’aigua regenerada a l’any, dels quals un 53% es destina a usos agrícoles. Aquest model d’economia circular també s’aplica als residus. Un dels seus projectes clau és la transformació de les depuradores tradicionals en ecofactories, veritables fàbriques de recursos que produeixen energia renovable, reutilitzen l’aigua i valoren tots els residus. En aquest àmbit, l’ecofactoria Bio Sud de Granada s’ha convertit en un exemple d’èxit internacional.

El canvi climàtic realça en valor la resiliència i sostenibilitat de totes les infraestructures del cicle de l’aigua. El sanejament és una peça clau, també per cuidar l’aigua que no veiem.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.