Dia Mundial del Medi Ambient: Protegir la Terra per a garantir el futur

El planeta Terra és la nostra única llar. No tenim cap altra. No hi ha un pla B. La humanitat té l’obligació de cuidar-lo i salvaguardar els seus recursos finits. Per aquest motiu, és necessari adoptar canvis transformadors que ens permetin albirar un futur més sostenible.

El Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra avui, 5 de juny, té aquest any per lema “Una sola Terra” i reclama canvis profunds de les polítiques i de les nostres decisions per a viure en harmonia amb la natura, impulsant un estil de vida més net, ecològic i sostenible.

El canvi climàtic, causat per l’activitat humana, està agreujant la pèrdua de biodiversitat i aquesta pèrdua, a l’hora, accelera l’escalfament global, ja que molts dels ecosistemes afectats, com oceans i boscos, són determinants per l’absorció d’emissions de carboni.

L’aigua, recurs bàsic per a l’existència de vida, en rep les conseqüències. Sequeres i inundacions se succeeixen. Disminueix la qualitat de l’aigua i, sobretot, s’agreuja encara més la seva escassetat. Per l’any 2030, es preveu que el 47% de la població viurà a àrees amb estrès hídric, sent Espanya una de les zones més afectades. A més, el creixement de la població mundial requereix més recursos i aliments, i per això cada cop es necessitarà més aigua per a l’agricultura, la indústria i les ciutats. En concret, es calcula que la demanda d’aigua augmentarà entre un 20% i un 30% d’aquí al 2050.

Els Aiguamolls del Delta de l’Ebre, declarats reserva natural de fauna salvatge

Agbar, referent en la preservació del medi ambient

Agbar, grup amb una trajectòria de més de 150 anys, ofereix solucions innovadores en la gestió sostenible de l’aigua, dels recursos naturals i de la salut ambiental per a les ciutats, l’agricultura i la indústria, en línia amb el full de ruta de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. A Espanya i Amèrica Llatina, la companyia presta servei d’aigua a 37 milions de persones, a més de 1.200 municipis.

A la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient, Agbar es recolza sobre la innovació i la digitalització, així com les aliances, per a accelerar la transformació ecològica i per a contribuir així a protegir millor el planeta i millorar la qualitat de vida de les persones.

La companyia aposta per la mitigació del canvi climàtic mitjançant la compra d’energia verda, la generació d‘energies renovables i l’impuls de la mobilitat sostenible, entre d’altres iniciatives. L’any 2021 el grup va generar 90,02 GWh d’energia elèctrica renovable, que prové en un 89% de l’aprofitament del biogàs, en un 9% de l’energia solar fotovoltaica i en un 2% de turbines hidràuliques. A més, va injectar a la xarxa elèctrica 14,03 GWh d’energia verda, evitant d’aquesta manera l’emissió de 2.104,8 tones de CO2 equivalents.

Resiliència i economia circular

El grup impulsa l’adaptació a les conseqüències del canvi climàtic mitjançant el desenvolupament de plans de resiliència per a fer front als efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. En aquest àmbit, Agbar ha desenvolupat una plataforma digital que permet analitzar, mitjançant simulacions, la capacitat de les principals infraestructures existents d’una ciutat per a mitigar els efectes de les inundacions i avaluar mesures alternatives per a millorar la resiliència de la zona, especialment útil a les zones de clima mediterrani exposades a episodis de pluges torrencials que seran cada cop més freqüents.

Cuidar el planeta significa també donar una nova vida als recursos, avançant cap el paradigma de l’economia circular. Agbar ha posat en marxa un model de transformació de les depuradores tradicionals en biofactories. Es tracta d’autèntiques ‘fàbriques’ de recursos que regeneren l’aigua per a nous usos (reg, agrícola i industrial), valoritzen tots els residus (per exemple, generació de biogàs a partir dels llots resultants de la depuració), i, per últim, produeixen energia per al seu propi abastament, generant un impacte positiu al seu entorn.

La biofactoria Sur de Granada s’ha convertit en un referent d’economia circular a nivell internacional. La planta ha aconseguit que pràcticament el 100% de l’aigua depurada es reutilitzi per al reg de cultius llenyosos i pràcticament la totalitat dels llots, sorres i grasses tenen una segona vida com adob en agricultura o jardineria. A més, és una instal·lació autosuficient a nivell energètic, aportant energia renovable a la xarxa.

La biofactoria Sud de Granada, referent d’economia circular a escala internacional

En aquest àmbit, Agbar aconsegueix valoritzar el 71,2% dels residus generats a les plantes depuradores i el 48,8% dels generats en potabilitzadores. Així mateix, la companyia reutilitza a tot el territori 128,7 hm3 d’aigua regenerada (l’equivalent a 42.900 piscines olímpiques), destinant un 53% per a ús agrícola.

Solucions basades en la naturalesa

El desenvolupament de solucions basades en la naturalesa és un altre dels eixos d’Agbar. A l’àmbit urbà, el parc La Marjal, a Alacant, és una zona d’oci inundable, creada per a retenir les aigües pluvials i mitigar així les inundacions a la ciutat durant els episodis de pluges torrencials, que serveix també de refugi per a espècies de vegetació i fauna de la regió.

Al Delta de l’Ebre, a Tarragona, Agbar gestiona els aiguamolls de depuració d’Illa de Mar i de L’Embut, que netegen de forma natural l’aigua utilitzada per al cultiu de l’arròs mitjançant l’ús de la vegetació aquàtica i dels microorganismes. Declarats reserva natural de fauna salvatge per la Generalitat, són una zona d’alt interès ornitològic.

La depuradora de Cabezo Beaza (Cartagena), a més de netejar l’aigua, contribueix a la conservació de la biodiversitat gràcies a les seves llacunes artificials d’emmagatzemat d’aigua que serveixen de refugi a més de 30 espècies d’aus aquàtiques, com la malvasia capblanca, un peculiar ànec bussejador que es troba en perill d’extinció.

La depuradora Cabezo Beaza, un exemple en recuperació de biodiversitat

Exemples molt diversos de com es pot contribuir a la preservació del medi ambient des del sector de l’aigua.
Només hi ha un planeta Terra. Cuidar la seva riquesa ambiental és una missió col·lectiva. Cada gest compta.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.