Customer Counsel

Per potenciar el diàleg i el compromís amb les persones, Agbar disposa de la figura del Customer Counsel

Aquesta figura manté un diàleg fluid i teixeix aliances amb organismes públics i privats que protegeixen els drets dels consumidors.
Atén reclamacions de la ciutadania i fa mediació per aconseguir solucions justes.
Permet disposar d’informació sobre les principals preocupacions de les persones respecte a la prestació del servei d’aigua i advoca perquè les empreses siguin cada dia més properes a les expectatives de la ciutadania. 

presentació

Una oficina que vetlla pels interessos de les persones

El Customer Counsel media des de 2011 entre particulars i subministradores:

CC_analisis_personalizado
Analitza d’una manera personalizada

cada reclamació que rep dels clients en desacord amb la resposta rebuda per l’empresa.

people-white
Promou la mediació

entre la ciutadania i l’empresa gestora del servei.

Agbar_acuerdo_white
Constitueix l’última opció amigable

al si d’Agbar per respondre a la reclamació i trobar-hi una solució.

CC_imparcialidad
Actua amb imparcialitat,

transparència en la gestió, confidencialitat de la informació i independència respecte a les àrees de gestió.

chat_white
Potencia el diàleg

i el compromís amb les persones.

ico_sl3_2
Proposa accions de millora

a les empreses i canvis en els seus procediments encaminats a incrementar la satisfacció dels ciutadans.

funcions

Què fa el Customer Counsel?

Les funcions principals del Customer Counsel són:

1. Resoldre conflictes entre persones i l’empresa gestora del servei d’aigua en última instància.
2. Formular a les empreses recomanacions i propostes de millora del servei al client.
3. Promoure el diàleg amb els grups d’interès, en l’entorn dels clients.

Per a més informació, descarregueu-vos el reglament del Customer Counsel d’Agbar.

Reglament del Customer Counsel d’AGBAR

Intervenció

Quan intervé el Customer Counsel?

Quan ho sol·licita una persona que té un contracte de subministrament d’aigua potable amb alguna de les empreses d’Agbar en algun dels supòsits següents:

Quan discrepa de la resposta

que els serveis d’atenció al client de l’empresa han donat a la reclamació presentada

Quan no hagi rebut resposta

dels serveis d’atenció al client a la reclamació presentada i hagi transcorregut el termini màxim fixat per fer-ho.

 

El Customer Counsel no actua en aquells casos en què la reclamació estigui pendent de la decisió d’una Administració pública o d’un organisme que en depengui.

Sol·licitar-ne la intervenció

Com se sol·licita la intervenció de l’oficina del Customer Counsel?

Podeu fer arribar la vostra reclamació per mitjà de:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nom i cognoms titular del subministrament
Correu electrònic
Feu clic o arrossegueu fitxers a aquesta àrea per carregar-los. Podeu pujar fins a 5 fitxers.
Adjuntar factura del subministrament. Si no sou el titular del subministrament, heu d'annexar una autorització del titular per exercir com a representant i/o els poders de representació juntament amb els DNI en "documentació addicional" de la vostra sol·licitud. Model d'autorització
Avís legal

La presentació de la reclamació davant l'Oficina del Customer Counsel (OCC) implica la teva autorització a l'esmentada OCC per sol·licitar a l'empresa objecte de la reclamació, la informació estrictament necessària per gestionar i resoldre la reclamació. Així mateix, aquest formulari serà facilitat a la companyia reclamada amb l'única finalitat de gestionar la teva sol·licitud

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Responsable del tractament AGBAR, S.L.U. con NIF B-63152664 i domicili social a Madrid, carrer Santa Leonor, número 39.
Finalitats

Prestació del servei de gestió de la reclamació presentada per mitjà del present formulari. Realització d’enquestes per qualsevol medi (inclòs telefònic o por coreu electrònic) relacionades amb el servei de gestió de reclamacions.

Drets dels interessats Pot oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim i exercitar els seus drets d’accés, rectificació i supressió i altres que li reconeix la normativa de protecció de dades enviant un correu electrònic a customercounsel@customercounsel.com, com es detalla en la informació addicional sobre protecció de dades personals. També pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, en aquest cas l’Agència Española de Protecció de Dades (www.aepd.es)
Informació addicional Pot obtenir la informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals en la Política de privacitat del Customer Counsel. https://www.agbar.es/wp-content/uploads/2024/05/POLITICA_DE_RGPD_2024_CATv2.pdf.

O bé podeu fer arribar la vostra reclamació per escrit a:

Oficina del Customer Counsel d’Agbar
Passeig de la Zona Franca, 48
08038 Barcelona
customercounsel@customercounsel.com

Formulari Electrònic

Accedeixi a la nostra versió digital aquí.

Formulari escrit a:

Oficina del Customer Counsel de Agbar
Passeig de la Zona Franca, 48
08038 Barcelona
customercounsel@customercounsel.com

Descobreix totes les nostres activitats i publicacions

Descobreix l‘Informe 2022 Customer Counsel:

Informe 2022 Customer Counsel

 

Pots consultar i descarregar aquest informe i els d’anys anteriors a continuació:

Informe 2021 Customer Counsel

Informe 2020 Customer Counsel

Agbar_Informe CC 2019

Informe 2019 Customer Counsel

Agbar_Informe CC 2018
Informe 2018 Customer Counsel
Agbar_Informe CC 2017
Informe 2017 Customer Counsel
Agbar_Informe CC 2016
Informe 2016 Customer Counsel

 

Pots consultar la política de privacitat del Customer Counsel d’Agbar a continuació:

Agbar_Logo Customer Counsel Vertical

Política de Privacitat de l’oficina del Customer Counsel d’ AGBAR