Les aigües subterrànies, la clau invisible davant el canvi climàtic

Agbar promou una gestió sostenible d’aquest recurs fonamental per al futur del planeta i de les persones

Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és invisible. Es troba sota terra, als anomenats aqüífers, uns jaciments subterranis que constitueixen l’origen de fonts, rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies permeten portar la vida fins i tot a les zones més àrides del planeta, on poden ser l’únic recurs hídric a l’abast de la població. Per això, constitueixen un tresor ocult per a fer front als cada cop més devastadors efectes del canvi climàtic.

El Dia Mundial de l’Aigua, que es celebra el 22 de març, porta aquest any per lema “Aigües subterrànies: fer visible l’invisible”. L’objectiu és prendre consciència sobre la importància de protegir-les, ja que constitueixen la base del subministrament d’aigua potable, dels sistemes de sanejament i un recurs natural bàsic per a l’agricultura, la industria i tots els ecosistemes naturals. El canvi climàtic, amb sequeres cada cop més freqüents, augmenta el perill d’esgotament d’aquestes fonts subterrànies d’aigua, especialment a la conca mediterrània, una de les més afectades per l’escalfament global. A Espanya la sequera ha provocat ja que les reserves d’aigua dels embassaments es trobin actualment sobre el 44% de la seva capacitat, i que suposa 15 punts menys que la mitjana dels últims 10 anys, segons les últimes dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

La principal font de recàrrega de les aigües subterrànies és la pluja i la neu, que s’infiltren en aquests dipòsits naturals a través del sòl. Un dels riscos més importants als que s’enfronten és la sobreexplotació, és a dir, quan s’extreu, a través de pous i altres sistemes, més aigua de la que es pot recarregar a través del cicle de la naturalesa. Un problema que pot portar a l’esgotament d’aquest recurs. A més, les aigües subterrànies poden estar contaminades por l’activitat humana, que obliga a processos de regeneració que són llargs i difícils. Altres vegades desconeixem la quantitat d’aigua subterrània que es troba sota els nostres peus, i per aquest motiu desaprofitem un recurs hídric vital.

Tot i que no visibles, les aigües subterrànies són fonamentals per al planeta i les nostres vides

Gestió avançada i sostenible dels recursos hídrics

El grup Agbar, que té més de 150 anys de trajectòria en la gestió de l’aigua i la salut ambiental, i presta servei a 37 milions de persones a Espanya i Amèrica Llatina a 1.200 municipis, es compromet amb la preservació de totes les fonts d’aigua, incloses les subterrànies. En aquest àmbit aposta per una gestió avançada i sostenible, basada en l’optimització de l’extracció de recursos. A més, supervisa el risc de sobreexplotació i promou la recàrrega artificial dels aqüífers, que permet alleujar la pressió sobre els ecosistemes hídrics.

Un exemple són els aqüífers del delta del riu Llobregat, que són fonamentals per al subministrament d’aigua a tota l’àrea metropolitana de Barcelona. El seu ús intensiu per a finalitats industrials i per al consum humà va provocar una degradació general del sistema aqüífer, que va suposar un descens de la seva capacitat d’emmagatzemat i de l’entrada d’aigua marina, posant en perill el subministrament a la zona. Per a revertir la situació es va construir a l’aqüífer principal una línia de pous per a injectar aigua regenerada procedent de la depuradora del Baix Llobregat. La injecció d’aigua regenerada alimenta de forma sostenible l’aqüífer i actua com una barrera contra la intrusió salina. Aigües de Barcelona va injectar l’any 2021 als pous un total de 679.105 metres cúbics d’aigua regenerada, equivalent a 200 piscines olímpiques.

Intel·ligència artificial i governança

Cetaqua, centre tecnològic de l’aigua impulsat per Agbar, lidera un projecte de gestió avançada i col·laborativa dels aqüífers. Es tracta del projecte GOTHAM, que neix davant la dificultat per a predir el balanç hídric als aqüífers i per a anticipar la demanda d’aigua, especialment la relacionada amb l’activitat agrícola, a una zona amb un elevat estrès hídric com el Campo de Dalías (Almeria). L’objectiu del projecte és predir, mitjançant eines digitals basades en la Intel·ligència Artificial (IA), la disponibilitat i la demanda del recurs hídric, així com del seu impacte en la sostenibilitat de les masses d’aigua subterrània al Ponent almerianès. Hidralia, empresa del grup a Andalusia, col·laborarà en aquest projecte d’innovació amb els ajuntaments de Roquetas, La Mojonera i Adra, com responsables de la gestió del cicle urbà de l’aigua amb aquests municipis.

Gran part dels aqüífers d’Europa estan en mal estat degut a una alta concentració de nitrats, causada principalment per l’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les activitats agrícoles i ramaderes, que afecta a la qualitat de les aigües subterrànies. A més, les tecnologies actuals desenvolupades per a pal·liar aquest problema solen tenir un impacto ambiental negatiu per l’energia consumida i la gran quantitat de residus generats. Cetaqua, amb Aguas de Murcia i Aquatec (part del grup Agbar), lidera el projecte LIFE Nirvana, que durant el 2021 va finalitzar la preparació d’una experiència pilot a l’aqüífer de Zarandona (Múrcia) per a utilitzar una tecnologia innovadora per a la reducció de nitrats a les aigües. Es tracta de la injecció de nanopartícules de ferro que tenen la capacitat de potenciar la transformació del nitrat en nitrogen gas, així com de convertir els pesticides en compostos més biodegradables. D’aquesta manera, es promou una gestió més sostenible dels recursos hídrics donat que redueix la concentració de nitrats i contribueix a la recuperació del bon estat químic de les aigües subterrànies. A més, permet incrementar el volum d’aigua subterrània apta per altres usos.

Per la seva part, Hidraqua, empresa que gestiona el cicle de l’aigua a la Comunitat Valenciana, dona servei a més de 20 municipis que s’abasteixen exclusivament d’aigua subterrània. Per aquest motiu, l’empresa s’ha especialitzat en la gestió avançada dels pous per a l’extracció de l’aigua. Hidraqua ha identificat els pous més significatius i ha instal·lat sensors per el control i seguiment de les principals variables: caudal i volum produït, consum i demanda d’energia i pressió o profunditats de l’aigua captada. Per això, s’utilitzen tecnologies punteres, desenvolupades per Agbar, per a la gestió optimitzada de sondejos i captació d’aigua subterrània.

L’aigua invisible és més valuosa que mai. La nostra missió és protegir-la.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.