Una solució impulsada per Agbar per a optimitzar la presa de decisions en la gestió de l’aigua passa a la Fase II de Compra Pública Precomercial del CDTI

SIAGES, una solució tecnològica impulsada per Agbar per a millorar la presa de decisions en la gestió de l’aigua, ha aconseguit passar a la Fase II de desenvolupament dels prototips, dins del procés de Compra Pública Precomercial efectuada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) en col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Es tracta d’un procés que s’emmarca en el projecte de Compra Pública Precomercial llançat pel CDTI amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020, sota la denominació “Desenvolupament de solucions en l’àmbit dels SISTEMES INFORMÀTICS DE SUPORT A la PRESA DE DECISIONS EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA” i l’objectiu de la qual és desenvolupar un prototip demostratiu que pugui ser testat a l’entorn de la Confederació Hidrogràfica del Segura, Administració Pública usuària que cogestiona el contracte amb CDTI i serà la receptora final dels prototips resultants.

Aquesta solució està sent desenvolupada mitjançant una UTE en la qual participen: Aquatec -part del grup Agbar-, FULCRUM i SERS (totes elles empreses d’enginyeria i consultoria amb llarga trajectòria i reconeixement en el sector), i compta també amb la inestimable participació del IIAMA (Institut de Recerca d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient) pertanyent a la Universitat Politècnica de València.

La solució proposada consisteix en el desenvolupament d’un Sistema Integrat de Suport a la Gestió de l’Aigua, al qual s’ha denominat SIAGES. Aquesta plataforma dotarà als gestors del servei d’aigua, a partir de la interacció innovadora entre diferents serveis, d’una nova visió de conjunt mai obtinguda fins ara, que permetrà l’optimització de la presa de decisions en sistemes complexos, a escala diària i amb capacitat de predicció a diversos mesos, harmonitzant l’ús del recurs hídric amb la consecució dels objectius mediambientals. Per a això, SIAGES incorpora una important càrrega d’innovació i integració de dades i algorismes que permetrà, aprenent del passat i caracteritzant el present, predir i optimitzar el comportament futur.

SIAGES es basa en la interacció de diferents mòduls que fins ara mai s’havien agrupat i interrelacionat d’aquesta manera per a la gestió dels recursos hídrics en temps real (predicció meteorològica, modelització hidrològica, models agronòmics i models de gestió i hidroeconómicos), així com la construcció d’una plataforma única en la qual es produeixi la interacció de dades i en la qual el gestor pugui accedir a tota la informació rellevant. D’aquesta manera, el gestor disposarà en un únic punt d’accés de tota la informació necessària per a l’ajuda en la presa de decisions per a optimitzar la gestió del recurs per a diferents horitzons (dies/setmanes/mesos).

Estació d’aforament en riu Segura Ojós. Font: www.chsegura.es

Per a això es comptarà amb models i eines de simulació i optimització avançades recolzades en elements d’intel·ligència artificial (IA). La IA permetrà millorar la interpretació i anàlisi de les dades del sistema, aprendre d’aquestes dades i emprar aquests coneixements per a aconseguir una millora del resultat final.

Aquest canvi de paradigma s’estima el major salt innovador de la proposta, i un canvi radical en el model de gestió realitzat fins al moment.

En aquesta fase, amb una durada de 13 mesos, es durà a terme el desenvolupament del prototip que serà verificat en la Demarcació del Segura (que comprèn la Regió de Múrcia en la seva gran majoria, i part de Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Andalusia), una de les conques amb una gestió més complexa a nivell nacional, a causa de les diferents fonts de recursos existents i a les importants demandes a proveir.

El projecte SIAGES està plenament alineat amb l’estratègia de transformació digital d’Agbar i la ferma convicció que la gestió territorial dels recursos hídrics ha d’estar basada en l’anàlisi objectiva de dades, i en la presa de decisions assistida per la intel·ligència artificial, per a reduir la incertesa, incrementar l’eficiència i contribuir al desenvolupament sostenible.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.