Ètica i Compliment

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Per a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., l’ètica sempre ha estat l’eix essencial de l’eficàcia i la competitivitat.

Els valors ètics són la pedra angular de la nostra missió: la gestió intel·ligent i sostenible dels recursos que són essencials per al nostre futur.

ELS NOSTRES VALORS ÈTICS

Quatre principis fonamentals

Exigència y Compromís

Audàcia

Col.laboració

 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. es compromet a guiar-se per un elevat nivell d’exigència.

Els valors del Grup es basen en quatre principis fonamentals que estan recollits al Codi ètic: exigència, compromís, audàcia i col·laboració.

 

A la pràctica, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. aplica aquests quatre principis fonamentals a les tres esferes en què opera:

  • El Grup mateix, és a dir, empleats, accionistes i entitats de Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.
  • El mercat, on el Grup es relaciona amb clients, proveïdors, socis i competidors.
  • El medi ambient, l’entorn que ens envolta allà on el Grup és present.

 

A més del Codi ètic, el Grup publica manuals i procediments amb l’objectiu de desenvolupar les normes i garantir que es compleixen. De la mateixa manera, les empreses que formen part del Grup assumeixen com a propis aquests valors i els apliquen localment en el marc de la seva pròpia governança.

Codi Ètic de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

gestió ètica

Governança exigent i eficaç

Es fomenta el compromís ètic del Grup al nivell més alt: els òrgans d’administració i direcció de cada societat s’han dotat d’estructures adequades per a la gestió ètica, i cadascuna disposa d’un òrgan de supervisió amb poders autònoms d’iniciativa i control.

Per garantir el compliment efectiu de la política ètica i vetllar per la integració dels valors ètics en el comportament de tots els professionals, el Grup té una xarxa de responsables que tenen cura de garantir-ne el desplegament correcte a cada entitat i s’asseguren que qualsevol dubte o alerta s’aborda adequadament.

Contacte

Si teniu cap dubte sobre les pràctiques ètiques, poseu-vos en contacte amb el responsable d’ètica i compliment a codigoetico.sgab@agbar.es

A continuació podeu consultar la resta de polítiques i documents relacionats de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A..:


Política de privacitat del canal ètic de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.