Ètica i Compliment

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Per a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., l’ètica sempre ha estat l’eix essencial de l’eficàcia i la competitivitat.

Els valors ètics són la pedra angular de la nostra missió: la gestió intel·ligent i sostenible dels recursos que són essencials per al nostre futur.

ELS NOSTRES VALORS ÈTICS

Principis fonamentals

Responsabilitat,  Solidaritat i Respecte

Innovació

Compromís amb el client

 

Fidel al compromís amb tots els grups d’interès, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A s’ha dotat d’un propòsit.

En el desenvolupament de la seva activitat, aplica els valors fonamentals recollits al Codi Ètic i els aplica en tots els àmbits en què opera:

  • Responsabilitat
  • Solidaritat
  • Respecte
  • Innovació
  • Compromís amb el client

A més del Codi Ètic, el Grup publica manuals i procediments amb l’objectiu de desenvolupar normes de conducta específiques i garantir-ne el seu compliment.

De la mateixa manera, les empreses que formen part del Grup assumeixen com a propis aquests valors i els apliquen localment en el marc de la seva pròpia governança.

Codi Ètic de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

gestió ètica

Governança exigent i eficaç

Es fomenta el compromís ètic del Grup al nivell més alt: els òrgans d’administració i direcció de cada societat s’han dotat d’estructures adequades per a la gestió ètica, i cadascuna disposa d’un òrgan de supervisió amb poders autònoms d’iniciativa i control.

Per garantir el compliment efectiu de la política ètica i vetllar per la integració dels valors ètics en el comportament de tots els professionals, el Grup té una xarxa de responsables que tenen cura de garantir-ne el desplegament correcte a cada entitat i s’asseguren que qualsevol dubte o alerta s’aborda adequadament.

Contacte

Si teniu cap dubte sobre les pràctiques ètiques, poseu-vos en contacte amb el responsable d’ètica i compliment a codigoetico.sgab@agbar.es

A continuació podeu consultar la resta de polítiques i documents relacionats de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A..:


Política de privacitat del canal ètic de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.