La solució COVID-19 City Sentinel, presentada a la XXXIX Reunió Anual de la Societat Espanyola d’Epidemiologia

En el marc de la XXXIX Reunió Anual de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, celebrada a León, s’ha presentat la metodologia per a la determinació de SARS-CoV-2 a les aigües residuals impulsada per Agbar.

Aquesta metodologia s’aplica a través de la solució COVID-19 City Sentinel, oferta per AQUATEC, empresa del grup. L’eina permet monitoritzar la concentració de coronavirus a les aigües residuals, actuar com un sistema d’alerta i ajudar als gestors sanitaris a seguir de ben a prop l’evolució de la pandèmia en una àrea.

A partir d’un estudi detallat de les xarxes de sanejament, s’estableixen els diversos punts de mostratge. Amb una freqüència i horari determinats, les mostres són recollides en els diferents punts. Posteriorment, són enviades al laboratori LABAQUA on es preparen per al seu anàlisi mitjançant RTq-PCR per així obtenir la concentració vírica.

Els resultats són traslladats automàticament a la plataforma web COVID-19 City Sentinel amb altres dades epidemiològiques públiques, el que permet als responsables interpretar-los, comparar-los amb altres indicadors i realitzar un seguiment més complert de la situació.

Durant l’esdeveniment també es van exposar les possibilitats d’aplicar la metodologia per a la monitorització d’altres patògens, més enllà del seguiment epidemiològic de la pandèmia, com supervisar la resistència antimicrobiana o la presència de substàncies químiques com poden ser les drogues.