La solució COVID-19 City Sentinel, presentada a la XXXIX Reunió Anual de la Societat Espanyola d’Epidemiologia

Aquesta metodologia s’aplica a través de la solució COVID-19 City Sentinel, oferta per AQUATEC, empresa del grup. L’eina permet monitoritzar la concentració de coronavirus a les aigües residuals, actuar com un sistema d’alerta i ajudar als gestors sanitaris a seguir de ben a prop l’evolució de la pandèmia en una àrea.

A partir d’un estudi detallat de les xarxes de sanejament, s’estableixen els diversos punts de mostratge. Amb una freqüència i horari determinats, les mostres són recollides en els diferents punts. Posteriorment, són enviades al laboratori LABAQUA on es preparen per al seu anàlisi mitjançant RTq-PCR per així obtenir la concentració vírica.

Els resultats són traslladats automàticament a la plataforma web COVID-19 City Sentinel amb altres dades epidemiològiques públiques, el que permet als responsables interpretar-los, comparar-los amb altres indicadors i realitzar un seguiment més complert de la situació.

Durant l’esdeveniment també es van exposar les possibilitats d’aplicar la metodologia per a la monitorització d’altres patògens, més enllà del seguiment epidemiològic de la pandèmia, com supervisar la resistència antimicrobiana o la presència de substàncies químiques com poden ser les drogues.

Agbar reforça la seva solució de monitorització de COVID-19 a aigües residuals per a incloure la detecció de les variants brasilina i sud-africana

Després de la identificació, a finals de desembre de 2020, de les noves variants del SARS-CoV-2 a Brasil i Sudàfrica, amb major capacitat de transmissió, tot i que no es tenen evidencies de que siguin més virulentes, la xarxa de laboratoris de Agbar (a través de LABAQUA), pionera en determinació de SARS-CoV-2 en aigües residuals, juntament amb la Direcció d’Operacions del grup, han desenvolupat un mètode ràpid mitjançant PCR en menys de 24 h per a la determinació de les esmenades variants a les aigües residuals. Això, unit a les xarxes de control epidemiològic ja existents, la converteix en una eina eficaç per a controlar l’evolució de la pandèmia al territori. A principis d’aquest any 2021, el grup va incorporar també a la seva solució COVID-19 City Sentinel la detecció de la variant britànica.

La solució de control epidemiològic COVID-19 City Sentinel es troba en consonància amb la recomanació que la pròpia Comissió Europea acaba de comunicar cap a tots els seus Estats membres per a realitzar la monitorització del virus a les aigües residuals.

COVID-19 City Sentinel és el resultat d’una estratègia d’investigació de Agbar per a desenvolupar, en un temps rècord, solucions innovadores per a contribuir a la lluita contra la pandèmia. D’aquesta manera, la companyia posa a disposició dels gestors públics la seva experiència i coneixement en xarxes de sanejament què, combinada amb els resultats analítics, suposa una valuosa font d’informació per a que els responsables sanitaris puguin adoptar mesures efectives davant nous brots.

S’ha de destacar que la solució COVID-19 City Sentinel per a la monitorització del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals és l’eina escollida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, gestor del projecte estatal VATar COVID-19 per a la vigilància microbiològica, com a plataforma digital per a l’entrega de resultats i el seguiment de l’evolució del virus a les aigües residuals.

Actualment, la solució COVID-19 City Sentinel es troba operativa a més de 100 municipis a Espanya, estudiant el comportament de les aigües residuals de més de 13 milions d’habitants.

Agbar porta més de 20 anys col·laborant activament en aliança amb les administracions públiques, les universitats i els centres d’investigació en la vigilància epidemiològica i detecció de virus a aigües residuals.

Agbar reforça la seva solució de monitorització de COVID-19 en aigües residuals per incloure la detecció de la nova soca britànica

A mitjans de desembre de 2020 va ser identificada una nova soca variant de la SARS-CoV-2 en el Regne Unit, que segons recents informes té una major capacitat infectiva, augmentant entre un 40 i un 70% la transmissibilitat. És per això especialment important conèixer la seva incidència dins d’una població.

La xarxa de laboratoris d’Agbar, pionera a determinació de SARS-CoV-2 en aigües residuals, juntament amb la Direcció d’Operacions del grup, han desenvolupat un mètode ràpid (resultats en menys de 24 hores) mitjançant PCR per a la determinació d’aquesta variant en les aigües residuals. Això, unit a les xarxes de control epidemiològic ja existents, ho converteix en una eina eficaç per controlar l’evolució de la pandèmia.

En aquest context, LABAQUA, integrant de la xarxa de laboratoris d’Agbar, ha col·laborat amb la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada (EMASAGRA) i l’Hospital Universitari Clínic San Cecilio de Granada en l’estudi de la presència d’aquesta nova soca en les aigües residuals.

Així, el grup ha incorporat aquesta nova funcionalitat a la seva solució de control epidemiològic COVID-19 CITY SENTINEL, implantada en més de 100 municipis i que fa seguiment a més de 13 milions d’habitants ampliant les solucions de monitoratge i predicció ja implantades.

COVID-19 CITY SENTINEL és el resultat d’una estratègia d’investigació d’Agbar a Espanya per desenvolupar, en temps rècord, solucions innovadores per contribuir a la lluita contra la pandèmia. D’aquesta manera, Agbar posa a disposició dels gestors públics la seva experiència i coneixement de xarxes de sanejament per ajudar a adoptar mesures efectives enfront de nous brots.

Cal destacar també que la solució COVID-19 CITY SENTINEL per al monitoratge de virus SARS-CoV-2 en les aigües residuals és la plataforma escollida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d’Espanya, gestor de el projecte estatal VATar COVID-19 per la vigilància microbiològica, com a plataforma digital per al lliurament de resultats i el seguiment de l’evolució del virus a les aigües residuals.

Agbar porta més de 20 anys col·laborant activament en aliança amb les administracions públiques, les universitats i el centres de recerca a la vigilància epidemiològica i detecció de virus en aigües residuals.