TRANSMITWATER

TRANSMITWATER
Projectes de Col·laboració Pública – Privada: 

El projecte TRANSMITWATER (TRANSient Management & mITigation solution for WATER utilities) té com a objectiu reduir les pèrdues d’aigua, les fallades de canonades i les interrupcions en el subministrament d’aigua de consum, augmentant l’eficiència hidràulica general de les xarxes d’aigua a través de la detecció i gestió d’esdeveniments transitoris de pressió a través de l’ús de tècniques d’intel·ligència artificial.

Durada:
novembre 2023 – novembre 2026

Coordinador:
Aquatec

Cetaqua, Aigües de Barcelona

Aquesta publicació és part del projecte TRANSient Management & mITigation solution for WATER utilities (TRANSMITWATER) CPP2022-009697, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR.