Recerca, desenvolupament i

innovació

A Agbar, apostem per la col·laboració publicoprivada com a model d’èxit per contribuir al progrés econòmic, social i mediambiental

L’R+D+I que generem ens permet proposar tecnologies i solucions amb un impacte positiu en la societat, i integrar el talent de l’organització amb el talent extern d’universitats, centres tecnològics, administracions i empreses.

Àrees de recerca principals

El nostre full de ruta es basa en els pilars següents, gràcies als quals, mitjançant l’ús de la digitalització com a eix transversal, enfrontem els reptes que planteja l’emergència climàtica.

Biofactoría

Maximizar el valor de los recursos, aplicando la Economía Circular en una operación sostenible​.

Infraestructuras críticas​

Proteger a los ciudadanos ante los efectos del cambio climático mediante sistemas resilientes​.

Sostenibilidad territorial y social

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ofreciendo soluciones, indicadores y herramientas de sostenibilidad.

Gestión inteligente de cuencas

Una gestión y tratamiento de los recursos hídricos transparente y con visión global​.

Biofactoria

Maximitzar el valor dels recursos aplicant l’economia circular en una operació sostenible.

Infraestructures crítiques

Protegir la ciutadania davant els efectes del canvi climàtic mitjançant sistemes resilients.

Sostenibilitat territorial i social

Millorar la qualitat de vida de la ciutadania oferint solucions, indicadors i eines de sostenibilitat.

Gestió intel·ligent de conques

Una gestió i un tractament transparents dels recursos hídrics, i amb una visió global.

Projectes destacats

Aquests són alguns dels projectes d’R+D+I destacats amb els quals contribuïm a aconseguir un cicle de l’aigua sostenible, segur i accessible per a totes les persones.

City Sentinel
el vigilant de la COVID-19

Sistema de vigilància de seguiment en aigües residuals

És el sistema de vigilància que permet fer un seguiment de l’evolució de virus en aigües residuals i preveure l’aparició de possibles nous brots en la població.

Eina digital

Monitoratge analític

Estudis demogràfics i epidemiològics

HERRAMIENTA DIGITAL

como observatorio integrado

MONITORIZACIÓN ANALÍTICA

de las aguas residuales

ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS

para tomar las mejores decisiones

Play Video

Projecte PERSEO

Intel·ligència artificial per al control de xarxes d’aigua potable

Mitjançant el projecte PERSEO treballem per aplicar l’ús de la tecnologia d’aprenentatge per reforç profund, una branca de la intel·ligència artificial, dins l’àrea de la gestió de l’aigua.

Això contribuirà a optimitzar l’operació de les xarxes d’aigua potable, un procés essencial per poder garantir un servei de qualitat, que permetrà minimitzar els riscos i reduir els costos operacionals.

LIFE Nimbus

Energia a partir de fangs de depuradora per a un transport sostenible

LIFE Nimbus contribueix a l’economia circular amb la generació de biometà, a partir de llots de depuradora, que utilitza com a combustible per alimentar un autobús de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). A banda, promou el concepte power-to-gas, una solució que permet emmagatzemar l’excés d’energia renovable.

LIFE Nimbus és un projecte de col·laboració publicoprivada entre Cetaqua, Aigües de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Altres projectes R+D+I

CYTO-WATER

Liderat per Labaqua, aquest projecte implementa un dispositiu innovador i prometedor per a la detecció i la quantificació in situ de microorganismes en aigües industrials i ambientals, en un llindar de temps de 120 minuts.

PathoCERT

Orientat a millorar la capacitat de resposta davant d’esdeveniments de contaminació per patògens i, d’aquesta manera, salvaguardar la nostra salut i el medi ambient.