METROPOLIS

PROJECTE METROPOLIS
Projectes de Col·laboració Pública – Privada: 

METROPOLIS (smart METeRing Platform for water utiLItieS) té com a objectiu desenvolupar una plataforma per a l’exploració, el processament i l’explotació de dades de comptadors intel·ligents del sector de l’aigua que faciliti la construcció i la prestació d’un ecosistema de nous serveis basats en IA.

Durada:
setembre 2022 – setembre 2025

Coordinador:
Aqualogy Solutions

Cetaqua
Aquatec
Aigües de Barcelona

Aquesta publicació és part del projecte a smart METeRing PlatfOrm for water utiLItieS (METROPOLIS) CPP2021 008828, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR: