MAGNUM

PROJECTE MAGNUM
Projectes de Col·laboració Pública – Privada: 

El projecte MAGNUM té com a objectiu desenvolupar una plataforma digital basada en l’aplicació d’Intel·ligència Artificial (IA) sobre un model BIM que permeti monitoritzar, optimitzar i detectar anomalies en temps real de la petjada hídrica dels hotels, possibilitant una gestió més eficient de l‟aigua

Durada:
setembre 2022 – setembre 2025

Coordinador:
Meliá Hotels International

Cetaqua Barcelona, Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia S.L.

Aquesta publicació és part del projecte A BIM-enabled platform for digital MAnaGemeNt d’un water footprint in tourism (MAGNUM) CPP2021-008807, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR: