Dia Mundial del Medi Ambient 2024:

tenir cura de la nostra Terra davant del repte de la sequera

A Agbar actuem per preservar i regenerar els ecosistemes naturals, especialment en un context d’escassetat hídrica

Enguany, les Nacions Unides posen el focus del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra cada 5 de juny, a restaurar les terres, aturar la desertificació i enfortir la resiliència a la sequera.

Segons la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació, fins al 40% de les zones terrestres del planeta estan degradades, la qual cosa afecta directament la meitat de la població mundial. En concret, pel que fa a la sequera, el nombre i la durada dels períodes de sequera han augmentat un 29% des de l’any 2000.

Espanya no n’és una excepció. Actualment, gran part del nostre país està afectat per la sequera, sobretot el sud i Catalunya.

En aquest context, és primordial implantar mesures ambientals transformadores que aprofitin els avenços científics i les innovacions tecnològiques i que impliquin tots els actors (administracions, sector privat, ciutadania, etc.), cadascun des del seu àmbit.

El Nostre Compromís

Davant dels reptes del canvi climàtic, desenvolupem solucions innovadores per preservar l’aigua i per tenir cura i restaurar els ecosistemes naturals mitjançant l’adopció de models circulars i l’impuls de les infraestructures verdes, inspirant-nos en la natura.

La reutilització de l’aigua

En el context actual d’escassetat hídrica creixent, apostem, en el marc d’un conjunt de solucions, per la regeneració i reutilització posterior de l’aigua, la qual cosa ens permet donar una vida nova a les aigües residuals, indispensable per assegurar la disponibilitat de l’aigua en el futur.

D’aquesta manera, després d’un tractament avançat, l’aigua provinent de les depuradores es destina a nous usos per a les ciutats, l’agricultura i la indústria (com, per exemple, el reg de zones verdes i de camps agrícoles, la neteja de carrers, etc.), o es retorna en condicions òptimes al medi ambient, als rius i als aqüífers, per començar de nou el cicle de captació.

Ecofactoria del Baix Llobregat (Barcelona)


A Catalunya, un 25% de l’aigua que consumeix l’àrea metropolitana de Barcelona ja és regenerada, gràcies a l’aigua provinent de l’ecofactoria del Baix Llobregat per a usos industrials, agrícoles i urbans.

Depuradores de La Hoya (Llorca) i de Cabezo Beaza (Cartagena)


A la Regió de Múrcia, l’aigua regenerada de les depuradores de La Hoya, a Llorca, o Cabezo Beaza, a Cartagena, es destina al reg agrícola de les zones circumdants, i contribueix a apaivagar els efectes de la sequera en aquesta regió, una de les principals zones agrícoles d’Espanya.

INFRAESTRUCTURES VERDES

Preservar la biodiversitat local

Treballem per naturalitzar les instal·lacions que gestionem, amb l’objectiu que estiguin completament integrades en l’entorn natural i afavoreixin les seves funcions ecològiques i la biodiversitat local. 

Per això, implementem plans per disminuir la nostra petjada ecològica i afavorir la biodiversitat (creació de microhàbitats, reintroducció d’espècies en declivi, etc.), eliminem l’ús de fitosanitaris i lluitem contra les espècies exòtiques invasores.

Així, hem facilitat la reintroducció d’algunes espècies que estaven a punt de desaparèixer; com ara, a la depuradora de Cabezo Beaza (Cartagena), la malvasia capblanca, que és un ànec bussejador peculiar amb una població molt escassa a Espanya; o, als aiguamolls de depuració de Begudà (Girona), el ratpenat de peus grossos, un tipus de ratpenat que està catalogat en perill d’extinció en aquesta regió.

SOLUCIONS BASADES EN LA NATURA

El parc El Recorral en Rojales (Alacant)

Impulsem les solucions basades en la natura que, inspirades en el funcionament dels ecosistemes, preserven la biodiversitat alhora que contribueixen a fer front als efectes del canvi climàtic d’una manera més sostenible.

Al parc El Recorral a Rojales (Alacant) hem creat, amb l’impuls d’Hidraqua, que forma part del grup, una zona humida artificial amb aigua regenerada, que evita abocaments al medi en episodis de pluges torrencials. Així doncs, s’han construït cinc llacunes artificials naturalitzades, que han convertit el parc en un aiguamoll ric en biodiversitat. A banda d’això, hem revegetat els espais naturals amb plantes autòctones i hem instal·lat refugis per a la fauna. L’ús d’aigua regenerada, que es destina al reg de les zones verdes, ha permès l’assentament i la reproducció de diferents espècies aquàtiques, que es van establint a les diverses llacunes artificials.