Dia Mundial del Medi Ambient 2022

Una sola Terra

A Agbar ens comprometem, a través de la nostra acció, dia rere dia, amb la preservació del medi ambient i els recursos naturals, fonamentals per al futur de les persones i del nostre planeta

Este año Naciones Unidas pone el foco del Día Mundial del Agua en el lema “Hacer visible lo invisible”, con el fin de destacar la importancia del agua subterránea, un recurso hídrico que, aunque no visible, es fundamental para el planeta y las personas.

Aquest any, les Nacions Unides posen el focus del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny, en el lema “Una sola Terra”, destacant la necessitat de viure de manera sostenible, en harmonia amb la natura. Aquest lema va ser l’eslògan de la primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà el 1972 i, 50 anys després, continua vigent: el planeta és la nostra única llar i és responsabilitat de tothom —administracions, empreses, entitats socials i ciutadania— tenir-ne cura i salvaguardar els seus recursos finits.

El canvi climàtic, causat per l’activitat humana i les conseqüències del qual s’han intensificat aquests darrers anys, està afectant els recursos naturals i hídrics, està agreujant la pèrdua de biodiversitat i, de manera global, està impactant en la qualitat de vida de les poblacions.

Per tot això, cal implementar urgentment canvis transformadors per encaminar-nos cap a un futur més sostenible, mitjançant projectes responsables amb el planeta i que dotin d’una resiliència més gran les ciutats i, també, els entorns rurals.

El nostre compromís

A Agbar, mitjançant les aliances i la innovació, ens comprometem dia a dia a preservar el medi ambient i els recursos naturals. Actuem per accelerar la transformació ecològica i contribuir, d’aquesta manera, a un futur més sostenible per a les persones i el planeta.
En concret, entre les solucions encaminades a lluitar contra el canvi climàtic i a preservar el medi ambient, hem desenvolupat una estratègia climàtica basada en quatre eixos:

4 Ejes

1. Mitigació dels efectes del canvi climàtic

mitjançant la compra d’energia verda, la generació d’energies renovables o l’impuls de la mobilitat sostenible.

2. Adaptació a les conseqüències del canvi climàtic

mitjançant el desenvolupament de plans de resiliència per fer front als efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, impulsant la preservació d’ecosistemes clau.

3. Models d’economia circular amb solucions de residu zero

Entre aquests models, destaca el model de transformació de les depuradores tradicionals en biofactories, amb l’aplicació de tres criteris: reutilització de l’aigua per a nous usos (reg agrícola, industrial, etc.), valorització dels recursos (per exemple, generació de biogàs a partir dels llots, etc.), producció d’energia per al proveïment, amb impacte positiu sobre l’entorn.

4. Models responsables amb el clima,

potenciant infraestructures verdes i una economia baixa en carboni. En aquest eix d’actuació, destaquen les solucions basades en la natura, tant en l’àmbit urbà com als espais d’interès natural.

Projectes destacats

Barcelona: recarga de los acuíferos en la zona del río Llobregat

Biofactoria Sud de Granada

La biofactoria Sud de Granada, gestionada per Emasagra, s’ha convertit en un cas d’èxit i en un referent d’economia circular a escala internacional, ja que ha aconseguit que pràcticament el 100% de l’aigua depurada es reutilitzi per al reg de cultius llenyosos; que gairebé la totalitat dels fangs, les sorres i els greixos es valoritzin com a adob en agricultura o jardineria, i que s’aconsegueixi un balanç energètic positiu, generant més energia renovable de la que es consumeix de la xarxa elèctrica.

Costa del Sol: gestión avanzada y colaborativa de los acuíferos

Aiguamolls artificials del Delta de l'Ebre

Al delta de l’Ebre, Agbar gestiona aiguamolls de depuració, que depuren l’aigua utilitzada per al cultiu de l’arròs mitjançant l’ús de la vegetació aquàtica i els microorganismes. Aquests sistemes de depuració creen espais de gran valor ecològic: el 2020, els aiguamolls artificials de depuració d’Illa de Mar i de l’Embut han estat declarats reserva natural de fauna salvatge pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Avui dia, és una zona d’alt interès ornitològic, que ofereix espais idonis (refugis, zona d’alimentació i nidificació) per a l’observació d’aus —algunes amenaçades—, les passejades naturalistes i l’educació ambiental.

Comunidad Valenciana: gestión avanzada de pozos

Parc de La Marjal (Alacant)

El parc de La Marjal, a Alacant, és una infraestructura verda urbana referent a Espanya. El parc, capaç de recollir 45 milions de litres d’aigües pluvials, permet mitigar les inundacions a la ciutat durant episodis de pluges torrencials i, també, compleix una funció social, com a espai municipal per a ús de la ciutadania, i ambiental, com a pulmó verd per a la ciutat que afavoreix la biodiversitat. El parc és un refugi per a espècies de vegetació i avifauna de la regió.

Comunidad Valenciana: gestión avanzada de pozos

Depuradora de Cabezo Beaza (Cartagena)

La depuradora de Cabezo Beaza (Cartagena), a més de netejar l’aigua, contribueix a la conservació de la biodiversitat gràcies a les seves llacunes artificials d’emmagatzematge d’aigua que serveixen de refugi a més de 30 espècies d’aus aquàtiques, entre les quals hi ha la malvasia capblanca, un peculiar ànec bussejador que es troba en perill d’extinció, amb una població molt escassa i localitzada que, a Espanya, va estar a punt de desaparèixer a la dècada dels anys setanta del segle passat.