Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut Laboral, Agbar reafirma el seu compromís per a promoure un entorn de treball segur i sense riscos

Avui, 28 d’abril, es celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut Laboral proclamat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) l’any 2013 amb l’objectiu d’afavorir un treball segur, saludable i digne per a tots els professionals, així com prevenir accidents i altres riscos laborals. Per Agbar, la seguretat és fonamental a totes les operacions del Grup. La companyia fomenta una cultura integral de la salut i la seguretat, amb el repte de zero accidents laborals, contribuint a l’ODS 8 “Treball decent i creixement econòmic” de les Nacions Unides.

Agbar treballa per a millorar constantment la seguretat i la salut de les persones als diversos grups de relació, tant els propis treballadors com els contractistes, proveïdors i clients. S’han iniciat, i se segueixen ampliant, plans d’acció i eines per tal d’aconseguir el compromís de zero accidents laborals, a través del desenvolupament de campanyes específiques de seguretat i salut −per exemple, les “10 normes que salven vides”, centrades en els principals riscos de les activitats del Grup−; el foment d’una cultura participativa com la iniciativa “Cultura Justa” què busca crear un clima de confiança al Grup per a promoure una major transparència i ajudar a compartir experiències amb l’objectiu de reforçar la prevenció de riscos; o la implantació continua de programes de formació.

A més, en el context actual de pandèmia COVID-19 en el qual l’aigua cobra vital importància per a garantir la higiene, Agbar ha reforçat −des de l’inici de la crisi sanitària el mes de març de l’any passat− totes les mesures preventives per a salvaguardar la seguretat dels seus treballadors amb els màxims estàndards de protecció, així com per tal de garantir la continuïtat del servei d’aigües a la ciutadania. Entre elles, la creació d’un model d’operació adaptada, incloent la presència permanent a les instal·lacions essencials del Grup; la realització de tests de detecció de la COVID-19 pràcticament al 100% de la plantilla; o el suport psicoemocional per al personal de la companyia.

Finalment, s’ha de destacar la importància de la digitalització, que s’ha consolidat com un aliat indispensable de la companyia durant aquests últims anys i que ha permès a la plantilla mantenir la seva activitat diària durant la crisi sanitària a través del teletreball o per via telemàtica per als serveis d’atenció al client.