Dia Mundial de l’ Aigua 2024

Davant l’escassetat hídrica, més aigua regenerada

En el context actual d’escassetat hídrica creixent, a Agbar apostem per una gestió sostenible de l’aigua basada en models circulars que impulsi la regeneració i la reutilització de l’aigua per donar-hi una nova vida.

Enguany, el Dia Mundial de l’Aigua 2024 les Nacions Unides destaquen, sota el lema “Aigua per a la pau”, la necessitat d’avançar en la cooperació de tots els agents, tant públics com privats, per donar resposta a les necessitats de totes les persones en matèria d’accés als recursos hídrics i fer de l’aigua un impulsor per a un món més pacífic.

L’emergència climàtica ha esdevingut un desafiament a escala global. Al nostre país, es caracteritza els darrers anys per una escassetat hídrica creixent, que afecta directament la disponibilitat de l’aigua —davant una demanda cada vegada més gran— i la qualitat. La manca d’aigua també altera l’equilibri dels ecosistemes —atès que disminueix la biodiversitat— i la qualitat de vida de les persones, sobretot dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat.

Aquest gran repte ens obliga a repensar la manera com fem servir l’aigua, un element vital per al nostre planeta i la vida en general. Cal fer un canvi de model per redistribuir i ampliar les fonts de proveïment i assegurar-ne el subministrament de manera continuada, d’una manera sostenible i resilient per a les ciutats, les indústries i l’agricultura.

La reutilització de l’aigua, la resposta clau davant de la sequera

A partir de la innovació i l’economia circular, apostem per la regeneració i la reutilització posterior de l’aigua, que permet donar una nova vida a les aigües residuals i és clau per preservar l’aigua en el futur.


Així, després d’un tractament avançat, l’aigua depurada i regenerada es destina a nous usos, com el reg de zones verdes i de camps agrícoles, la neteja de carrers, les indústries, etc., i permet reduir la pressió sobre els recursos hídrics i la dependència de la climatologia, és a dir, la quantitat de pluja. Aquesta aigua regenerada també es retorna en condicions òptimes al medi ambient, als rius i als aqüífers, per començar de nou el cicle de captació i contribuir a una gestió més sostenible de l’aigua.

Projectes destacats

Catalunya: un 25 % de l’aigua que consumeix l’àrea de Barcelona ja és regenerada

L’ecofactoria del Baix Llobregat, gestionada per Aigües de Barcelona, envia 1.500 litres/segon d’aigua regenerada aigües amunt del riu Llobregat fins a Molins de Rei per ser reutilitzada com a aigua prepotable. Aquesta aigua es capta a la planta de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí per potabilitzar-la i enviar-la a la xarxa de distribució i continuar, així, el cicle de l’aigua.

L’aigua regenerada de la planta també s’empra per al manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat; per a usos agraris, com el reg del Parc Agrari del Baix Llobregat; per a usos urbans, amb l’enviament de camions cisterna d’aigua regenerada a diversos municipis del Baix Llobregat per a la neteja de carrers o el reg de jardins i parcs municipals, i s’injecta a pous de la zona perquè actuï com a barrera contra la intrusió salina i millori la qualitat de l’aigua de l’aqüífer. A més, en un futur pròxim està previst que també s’utilitzi per a usos industrials.

Regió de Múrcia: reutilització per a ús agrícola

La depuradora Cabezo Beaza de Cartagena, gestionada per Hidrogea, part del Grup, tracta 24.000 m3 d’aigua al dia, que equival a proveir 4.300 hectàrees de cultiu d’aquest preuat recurs. El sistema de reutilització d’aigua, enfocat al 100 % a l’ús agrícola en el cas d’aquesta depuradora, contribueix a apaivagar els efectes de la sequera al camp de Cartagena, una de les principals zones agrícoles d’Espanya.

Innovació constant per a una gestió sostenible i inclusiva de l’aigua

Continuem avançant en la transformació digital de la gestió de l’aigua i la salut ambiental dels territoris a través de la nostra xarxa de hubs digitals, una combinació de solucions tecnològiques d’avantguarda (intel·ligència artificial, big data, machine learning, etc.) amb el coneixement expert dels nostres professionals.

D’altra banda, per tal de garantir el dret a l’aigua per a tothom, des del 2012 reforcem una sèrie de mesures socials (tarifes i fons socials) destinades a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Ens posicionem com un actor crucial en la promoció del desenvolupament sostenible, especialment en l’àmbit del progrés i el benestar social, mitjançant la generació d’oportunitats educatives, la millora de l’ocupabilitat i la creació de comunitats sostenibles.

Tot això no seria possible sense les aliances i la col·laboració publicoprivada, un model d’èxit pel qual apostem en tots els nostres àmbits d’actuació, amb l’objectiu de contribuir al progrés econòmic, social i mediambiental, i de generar valor per a tota la societat, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.