Dia Mundial de l’Aigua 2023

Accelerem el canvi, donant nova vida a l’aigua

A Agbar ens comprometem a preservar, dia a dia, l’aigua, un recurs escàs però essencial per a la vida. Per aquest motiu n’impulsem la regeneració, per donar-hi una nova vida.

Agbar_DMA2023_POSTER_SPA

Avui dia, estem molt lluny d’aconseguir l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 6, “Aigua neta i sanejament” per a tothom, establert per les Nacions Unides el 2015. Així mateix, les conseqüències del canvi climàtic afecten cada cop més els recursos hídrics, i en fan perillar la disponibilitat i la qualitat.

Així, enguany, les Nacions Unides destaquen la urgència d’actuar per cercar solucions, amb el lema “Accelerar el canvi”. Cal aconseguir aquest objectiu des de la cooperació i la corresponsabilitat, i avançar en la gestió sostenible d’aquest recurs.

 Segons les Nacions Unides, els governs haurien de treballar, de mitjana, unes quatre vegades més ràpid per complir l’ODS 6 a temps, però aquesta no és una situació que es pugui resoldre amb un únic actor o grup. 

L’aigua afecta tothom, per la qual cosa cal que tots actuem per preservar-la.

Així mateix, la campanya global “Sigues el canvi” —que fa referència a l’antiga faula peruana del colibrí, en la qual un colibrí transporta gotes d’aigua per extingir un gran incendi—, encoratja les persones, les empreses, les administracions, el món acadèmic, etc., a aportar, cadascun des del seu àmbit, el seu gra de sorra per resoldre la crisi de l’aigua. 

Tot compromís, per petit que sembli, contribueix a l’esforç global. 

L’ aposta per la
regeneració de l’aigua

Regenerar és sotmetre l’aigua depurada a un nou tractament perquè es pugui reutilitzar seguint un model circular.

Un cop regenerada, es pot retornar en condicions òptimes als rius i aqüífers perquè comenci de nou el cicle de captació o se subministri directament a la indústria, a les ciutats (per exemple, per al reg de parcs i jardins urbans o la neteja de carrers) i a l’agricultura (per al reg de camps).

En la situació actual d’emergència climàtica i de demanda creixent de recursos hídrics, per garantir la disponibilitat d’aigua en el futur, els diferents escenaris passen, necessàriament, per apostar per solucions que segueixin un model circular, atès que la majoria de les fonts d’aigua que utilitzem tenen una dependència elevada de la climatologia.

L’ús de recursos hídrics alternatius com la regeneració de l’aigua es presenta com una de les grans opcions per afrontar aquest gran repte, d’acord amb l’Agenda 2030 i els ODS de les Nacions Unides.

El model de regeneració dona una nova vida a l’aigua i, també, a la natura. Es tracta d’una font alternativa i complementària que contribueix a la sostenibilitat del cicle integral de l’aigua i a preservar la disponibilitat del recurs hídric per als diferents usos. Entre els beneficis que aporta aquest model cal destacar-ne els següents:

  1. La circularitat facilita no dependre exclusivament de les condicions climàtiques per garantir l’accés a l’aigua.
  2. Reduir l’extracció d’aigua del medi natural afavoreix la preservació de l’estat ecològic dels rius i els aqüífers, i permet, així, la regeneració dels ecosistemes naturals.
  3. L’aigua regenerada és aigua de proximitat i accessible, que fa possible una gestió eficaç, sostenible i ambientalment responsable.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Des d’Agbar apostem per una gestió responsable i diversificada de l’aigua amb orígens molt diversos (aqüífers, rius, dessalinitzadora, aigua regenerada, etc.).

En aquesta combinació, la regeneració i la reutilització de les aigües residuals constitueix la clau de volta de l’estratègia del Grup. Amb més de 155 anys de trajectòria en l’àmbit de l’aigua, disposem de tot el coneixement expert, de la capacitat de gestió i de la tecnologia consolidada per ajudar a materialitzar aquesta iniciativa. Actualment, reutilitzem 128,7 hm3 d’aigua regenerada a l’any, el 53 % dels quals es destina a usos agrícoles.

Projectes destacats

Catalunya: impuls de la regeneració al territori

Davant el dèficit hídric actual de l’àrea metropolitana de Barcelona —que afecta sobretot les conques dels rius Ter i Llobregat, fonts principals de subministrament d’aigua potable de la zona—, Aigües de Barcelona vol impulsar la regeneració de l’aigua i l’aprofitament sostenible de recursos locals, amb un projecte amb fons Next Generation de la Unió Europea que representa una inversió d’uns 1.500 milions d’euros.

Aquest projecte permetria convertir Barcelona i la seva àrea en un hub de referència mundial en resiliència i adaptació a l’emergència climàtica. Part d’aquesta iniciativa consisteix en l’adequació de les instal·lacions de les dues grans depuradores d’aigües residuals de l’àrea metropolitana —la del Baix Llobregat i la del Besòs— mitjançant la integració de tecnologies d’avantguarda indispensables per a aquest procés de regeneració de l’aigua, reinjecció al riu i captació posterior. En total, es podria incrementar en 8 hm3 cada any l’aprofitament dels recursos subterranis. Un altre eix fonamental del projecte és incrementar la capacitat de dessalinització d’aigua del mar mitjançant la construcció de dues noves estacions de dessalinització a la zona.

Regió de Múrcia: reg agrícola amb aigua regenerada

La depuradora d’aigües residuals Cabezo Beaza de Cartagena, gestionada per Hidrogea, que forma part del Grup, tracta 7.319 m3 d’aigua al dia, que equival a proveir d’aquest preuat recurs 4.300 ha de cultiu. El sistema de reutilització d’aigua, en el cas d’aquesta depuradora, enfocat al 100 % a ús agrícola, contribueix a apaivagar els efectes de la sequera al camp de Cartagena, una de les principals zones agrícoles d’Espanya.

Gràcies a l’aigua reutilitzada, els agricultors d’aquesta comarca són capaços de produir més de 412.000 t/any d’hortalisses de varietats com ara l’enciam, la coliflor, el bròcoli o el meló de la Gàl·lia. Els regants de la zona afirmen que aquest sistema els ha permès mantenir els nivells de producció durant situacions de sequera greu. L’aigua de la depuradora és determinant per cobrir les necessitats de l’agricultura al camp de Cartagena.

Illes Canàries: aigua regenerada per al sector turístic

A Canàries, on el dèficit hídric s’acosta al 35 %, la gestió de l’aigua és un gran repte. L’arxipèlag destaca pel seu model referent pel que fa a la reutilització d’aigües aplicat al sector turístic. Seria inviable per a l’arxipèlag assumir les xifres rècord de visitants i assegurar la sostenibilitat del model en el futur sense una gestió eficient de l’aigua.

En aquesta línia, Canaragua, aconsegueix produir, amb les seves 10 estacions depuradores, més de 4 hm³ d’aigua regenerada a l’any, l’ús principal del qual és el reg de zones verdes municipals. 

A més, la depuradora de Las Burras, situada en el sud de l’illa de Gran Canària, subministra aigua regenerada a tres camps de golf (representant 1,7 hm³ d’aigua regenerada en el 2022).

Parc La Marjal (Alacant): una infraestructura capdavantera a Espanya

El parc La Marjal és un espai verd multifuncional que permet protegir la ciutat d’Alacant de les inundacions ocasionades per les pluges torrencials. 

Així, per fer front als creixents episodis de crescudes i inundacions, el parc La Marjal compta amb 3,6 ha de superfície inundable, amb capacitat per recollir fins a 45.000 m3 d’aigua, i dos col·lectors (ubicats a les avingudes amb tendència a inundar-se) que recullen l’aigua de les crescudes i la canalitzen fins als dos estanys del parc. 

Posteriorment, l’aigua es condueix fins a la planta de depuració d’aigües residuals de Monte Orgegia per reutilitzar-la per al reg urbà principalment, gràcies als més de 70 km de xarxes d’aigua regenerada.

Projecte Guardian (València): aigua regenerada contra els incendis forestals

Guardian és un projecte destinat a augmentar la resiliència al foc a una zona del Parc Natural del Túria, que ha donat lloc a la infraestructura contra incendis més gran d’Europa i la segona més gran del món. 

A més de l’envergadura d’aquesta instal·lació preventiva, el tret diferencial és que permet l’ús d’aigua regenerada, procedent de la depuradora Camp de Túria II, en la lluita contra els incendis forestals, cada cop més freqüents a conseqüència de la crisi climàtica. 

L’aigua regenerada, que es canalitza a través d’una instal·lació de canons hidràulics, humiteja les franges d’arbres que serveixen de barrera natural entre el bosc i les urbanitzacions.