Solucions Sostenibles per a

l'AGRICULTURA

Des d’Agbar, oferim un assessorament integral per a una agricultura sostenible i rendible per als agricultors

Des d’Agbar, oferim un assessorament integral per a una agricultura sostenible i rendible per als agricultors

Som especialistes en cultius d’alt valor. Ajudem als empresaris agrícoles a produir més, amb la màxima qualitat i el mínim cost, per obtenir collites millors amb els seus conreus d’olivera, ametller, alvocat, pistatxo, noguera o cítrics.

Som especialistes en cultius llenyosos d’alt valor. Ajudem als empresaris agrícoles a produir més, amb la màxima qualitat i el mínim cost, per obtenir collites millors amb els seus conreus d’olivera, ametller, alvocat, pistatxo, noguera o cítrics.

ELS DESAFIAMENTS

 Avui dia, la producció agrícola i l’exportació s’enfronten a grans reptes

En el context actual, el creixement demogràfic, l’augment de la demanda d’aliments, l’escassetat de recursos hídrics i el canvi climàtic, representen una amenaça per al sector, el qual s’enfronta a importants reptes en totes les àrees.

2030

és la data en què es preveu que es necessitin un 50% més d’aliments, un 40% més d’aigua i un 50% més d’energia.

+ rendibilitat

cal augmentar la productivitat i reduir els costos garantint la protecció del medi ambient.

+ sostenibilitat

cal garantir la sostenibilitat de les produccions agrícoles davant dels mercats nacionals i internacionals.

2030

es la fecha en la que se prevé la necesidad de un 50% más de alimentos, un 40% más de agua y un 50% más de energía.

+ rentabilidad

aumentar la productividad y reducir los costes garantizando la protección del medioambiente.

+ sostenibilidad

garantizar la sostenibilidad de las producciones agrícolas ante los mercados nacionales e internacionales.

A Agbar, acompanyem els empresaris agrícoles per afrontar aquests reptes i aconseguir una producció més abundant amb un cost menys elevat i un impacte mediambiental més petit.

LES NOSTRES SOLUCIONS

Descobreix en què et pot ajudar Agbar

Conreu

 • Disseny i plantació de sistemes de conreu d’eficiència alta
 • Assessorament tècnic agrícola en sistemes de conreu
 • Gestió de cultius d’alt valor per optimitzar la producció agrícola

Reg

 • Disseny i execució de sistemes de reg intel·ligent i fertirrigació
 • Assessorament per a la gestió d’un reg eficient (smart irrigation) 
 • Disseny, execució i gestió de plantes de reutilització d’aigua per a l’agricultura
 • Projectes i consultoria hidrològica
 • Gestió de pous i sondejos (well services)
 • Infraestructures hidràuliques: captació d’aigua per a reg
 • Estudi, disseny i execució d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a reg

Sostenibilitat i Biodiversitat

 • Anàlisi del cicle de vida de les produccions agrícoles (petjada hídrica i empremta de carboni)
 • Disseny i implantació de mesures per optimitzar els indicadors mediambientals de l’explotació agrícola
 • Incorporació de mesures de protecció de la biodiversitat i millora dels ecosistemes

Solucions Integrals
HECUS (TM)

High Efficiency Cultivation System
 • Due diligence tècnica de les finques
 • Projectes clau en el pany de conreus d’alt valor
 • Gestió integral avançada de l’explotació agrícola
 • Gestió del finançament

BENEFICIS

Ajudem els clients a optimitzar la producció i a rendibilitzar l’activitat agrícola

Optimitzar l’ús de recursos escassos com l’aigua

Assegurar una rendibilitat més elevada de les explotacions

Optimitzar el consum energètic

Aconseguir el màxim aprofitament de les infraestructures i els equips hidràulics

Adaptar els cultius a les condicions de l’entorn

Adaptar els conreus a les tendències del mercat per a un consum saludable i responsable

Confia en Agbar

Acompanyem i assessorem els empresaris agrícoles per afrontar els reptes del sector i millorar la rendibilitat de les explotacions mitjançant una solució clau en el pany que engloba la millora en els sistemes de conreu i un ús més eficient de l’aigua i l’energia.

Tenim una experiència àmplia en aquest sector oferint solucions d’alt valor afegit per a una agricultura més competitiva, moderna i sostenible.

Descobreix més aspectes dels nostres serveis agrícoles i el nostre assessorament en agricultura sostenible a continuació:

CONTACTO

lorem ipsum

lorem ipsum

Contacta con nosotros para más información

email

Política de privacidad