Diversitat i Inclusió

Des d’Agbar, creem entorns segurs, diversos i inclusius

Contribuïm a avançar cap a una societat més justa i equitativa promovent el desenvolupament del talent amb els valors de la diversitat i el respecte a la diferència.

Les 5 dimensions de la diversitat

Definim un pla d’acció amb diversos eixos que exerceixen de palanques per visibilitzar la diversitat de gènere, de discapacitat, generacional, cultural i LGTBIQ+ i impactar-hi.

 

Diversitat de Gènere

Discapacitat

Diversitat Generacional

Diversitat Cultural

Diversitat LGTBIQ+

DIVERSITAT DE GÈNERE

Treballem per reforçar les accions positives per tal d’assolir una representació equilibrada.

Per mitjà de les comissions d’igualtat i amb representació de tots els col·lectius, treballem la implantació de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar de manera directa o indirecta per raó de sexe.

  • Més de 50 plans d’igualtat, superant el nombre d’empreses del Grup obligades per la legislació.
  • Diagnòstics de situació per empresa que ens permeten definir mesures amb indicadors quantitatius i qualitatius.
  • Flexibilitat i mesures de conciliació per afavorir l’equilibri entre la vida laboral i personal.
  • Protocols interns per a la detecció, la prevenció i l’actuació davant de l’assetjament.
  • Canals de comunicació interns per a consultes i suggeriments en matèria d’igualtat.

FORMACIÓ


Sensibilització en igualtat i protocol enfront de l’assetjament

taller


Biaixos inconscients de gènere per trencar estereotipsDECÀLEG


Comunicació inclusiva

Empreses d’Agbar reconegudes amb el Distintiu d’Igualtat Empresa (DIE) i el certificat d’Empresa Familiarment Responsable (EFR) que reconeixen la tasca que s’ha portat a terme per fomentar la igualtat d’oportunitats i la implantació de models de conciliació més justos i equilibrats.

Distintiu d'Igualtat Empresa

Empresa Familiarment Responsable

DISCAPACITAT

El nostre compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitat

Actuem per exercir com a motor de canvi a favor de la diversitat i la inclusió, adoptant mesures per normalitzar internament la discapacitat i donar una resposta a una necessitat social.

Ens sumem al Programa Iguals. Es tracta d’un servei d’assessorament adreçat als treballadors i treballadores perquè puguin fer consultes de manera confidencial i personalitzada sobre el certificat de discapacitat.

Les nostres accions ens permeten obtenir certificacions o distintius en matèria de discapacitat. 42 empreses d’Agbar han sigut reconegudes com a empreses socialment responsables amb el Distintiu Bequal Plus.

TOP DIVERSITY   COMPANY

PROGRAMA IGUALS

#igualdediferents #igualdeprofesionals

SENSIBILITZACIÓ EN DISCAPACITAT

Actuem per trencar els prejudicis sobre la discapacitat

DIVERSITAT GENERACIONAL

Promovem el desenvolupament del talent amb els valors de la diversitat i el respecte a la diferència

 
  • Enfortir la diversitat generacional i analitzar les característiques que fan tan diferents les generacions que actualment conviuen en les organitzacions és fonamental per a la gestió de les persones, per incrementar la motivació i l’eficiència, per atraure nous talents i per generar noves oportunitats de negoci.
 
  • Portem a terme campanyes de sensibilització per mostrar la diversitat, destacant-ne els avantatges per a la plantilla i l’organització, treballant en la inclusió.

Webinar: Diversitat Generacional. Desxifrant els Millennials

Formació Com gestionar la diversitat en l’entorn laboral

DIVERSITAT CULTURAL

Els equips diversos són clau per oferir solucions més competitives i sostenibles

A Agbar fomentem el valor intrínsec de la diversitat i destaquem la importància dels diferents orígens i punts de vista de les persones en la creació d’equips més competitius, innovadors i compromesos. Visibilitzar el valor que aporta cada persona i rebutjar comportaments excloents i discriminatoris per mitjà de lideratges inclusius ens ajuda a afrontar els reptes de la companyia.

Compartim amb altres organitzacions casos d’èxit en diversitat i inclusió en diferents entorns col·laboratius. Més de 20 empreses del grup Agbar pertanyen a la RED+D impulsada per Red Acoge, que té com a finalitat avançar cap a la generació de polítiques i accions que fomentin entorns laborals inclusius que garanteixin la igualtat d’oportunitats i que siguin un model sostenible de gestió empresarial.

Certificats com una de les TOP Diversity Company i membres de la Red ECDI formada per les empreses més compromeses amb la diversitat.

SETMANA DE L’EQUITAT, LA DIVERSITAT I LA INCLUSIÓ

Red+D

Impulsada per Red Acoge

Red ecdi

formada per les empreses més compromeses amb la diversitat

DIVERSITAT LGTBIQ+

Generem entorns de treball respectuosos amb totes les persones

El nostre objectiu és integrar les diferències individuals en els equips de treball, promovent la diversitat de talents, experiències i identitats, generant entorns que permetin que cada persona se senti única i identificada amb el grup al qual pertany i es pugui desenvolupar professionalment amb tot el seu potencial.

Generem una cultura organitzativa basada en comportaments respectuosos i empàtics cap als diferents tipus de diversitat.


Webinar de sensibilització
"Acting for the inclusion of LGBT+ employees"Campanya de sensibilització sobre conciliació
diversitat a les unitats familiars