AGBAR, la primera i única empresa acreditada per a la detecció i quantificació del virus SARS-CoV-2 mitjançant tècniques ràpides de PCR per monitorar les aigües residuals

LABAQUA, líder en l’àmbit de laboratoris d’anàlisi i solucions ambientals d’AGBAR, ha obtingut l’acreditació de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) segons la norma ISO 17025:2017 per a la detecció i quantificació del virus SARS-CoV-2 mitjançant diferents mètodes analítics de detecció ràpida i quantificació d’unitats genòmiques q-PCR. Amb aquesta acreditació de l’ENAC, l’entitat designada pel Govern per operar a Espanya com a organisme nacional d’acreditació únic, LABAQUA esdevé el primer i únic laboratori d’Espanya que obté aquest reconeixement.

Davant la situació d’excepcionalitat actual provocada per la pandèmia de la COVID-19, resulta imprescindible desenvolupar sistemes de vigilància que ofereixin la màxima capacitat possible de detecció del virus, tant en pacients lleus com en pacients asimptomàtics, per poder prendre decisions sanitàries com més aviat millor.

La capacitat d’aquests sistemes de vigilància per detectar i quantificar la presència del virus a les aigües residuals ha quedat demostrada, i ha esdevingut una eina epidemiològica fonamental d’alerta primerenca per identificar-ne la presència de manera precoç.

L’anàlisi ràpida del virus per q-PCR al laboratori és un pilar bàsic fonamentat en mètodes robustos i fiables que garanteixen la qualitat dels resultats. LABAQUA ha obtingut l’acreditació per dos mètodes: un mètode basat en el protocol proposat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i un altre mètode basat en referències internacionals en el qual ha intervingut AGBAR. Aquest darrer mètode, que aconsegueix millors límits de detecció i permet, així, millorar el seguiment de les corbes d’evolució del virus, s’ha dut a terme en el marc del projecte internacional REVEAL, liderat pel centre tecnològic d’AGBAR CETAQUA i el departament de virologia aquàtica de la Universitat de Barcelona, encapçalat per l’expert Albert Bosch.

La metodologia analítica d’AGBAR és un dels pilars fonamentals de la xarxa de control epidemiològic COVID-19 CITY SENTINEL, una solució que combina un pla de mostreig adaptat, anàlisis ràpides de RT-qPCR, filtració i validació de dades mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial i l’accés a un observatori digital completíssim de monitoratge de la pandèmia. Aquesta solució ja està implantada en diversos territoris espanyols amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució del virus a les aigües residuals i anticipar, així, l’aparició de possibles nous brots.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.