Agbar participa amb l’Institut Pere Martell i el Departament d’Educació en un projecte europeu de centres d’excel·lència de FP Dual per ajudar a les pimes a avançar en la transició ecològica

Agbar participa amb l’Institut Pere Martell de Tarragona i el Departament d’Educació en el projecte europeu 3LoE Three-level centres of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy, liderat per l’associació de pimes Hanse Parlamen, amb seu a Hamburg.

El projecte vol actuar com a palanca per a què les pimes duguin a terme la seva transició ecològica de forma competitiva i preveu fer-ho incidint en els cicles de formació professional del sector de l’energia i l’aigua. Les accions principals del projecte pretenen afrontar els reptes de l’economia verda a través d’una cooperació transnacional.

Aquest projecte, amb una durada prevista de quatre anys, ha estat seleccionat per l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cultura de la Comissió Europea, i permetrà que, un cop finalitzat, l’Institut Pere Martell esdevingui el primer centre català que participa en aquest projecte europeu. La iniciativa involucra a 7 països europeus, 21 entitats d’Alemanya, Itàlia, Àustria, Polònia, Letònia, Lituània i Espanya, i a 60 organitzacions associades, fonamentalment de l’àmbit educatiu i empresarial.

El projecte s’emmarca dins del Pacte Verd Europeu, el full de ruta per dotar la UE d’una economia sostenible. L’acompliment d’aquest objectiu exigirà que transformem els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats en tots els àmbits i assolim una transició integradora que no deixi ningú enrere.

En aquest sentit la UE té particularment en compte a un dels actors fonamentals dels ecosistemes industrials europeus, les pimes, que suposen el 99% de les empreses europees, el 50% del PIB de la UE i són responsables de dos de cada tres llocs de treball. Així mateix, considera la FP dual com a palanca fonamental de la competitivitat empresarial.

Agbar i la FP dual a Catalunya

Agbar és el referent de l’FP Dual en el sector de l’aigua, promovent a través de l’Escola de l’Aigua aquesta modalitat formativa des de fa vuit anys en col·laboració amb l’Institut Pere Martell de Tarragona, l’Escola Municipal del Treball de Granollers, l’Institut Esteve Terradas de Cornellà, els respectius ajuntaments i el Departament d’Educació.

Des de l’Escola de l’Aigua es coordina la implementació dels programes treballant estretament amb els docents dels instituts i els experts d’Agbar, oferint la seva experiència i coneixement com a referents dins del sector de l’aigua. Aquest enfoc repercuteix en el foment de l’ocupació de qualitat, un dels vectors sobre els quals s’apalanca el pacte social, la proposta de la companyia per a una reconstrucció verda i inclusiva.