Agbar i el Barcelona Open Banc Sabadell reforcen la sostenibilitat del Trofeu Conde de Godó amb solucions circulars

En aquesta 71a edició, celebrada del 13 al 21 d’abril en la qual es commemora el 125è aniversari del Reial Club de Tennis Barcelona-1899, Agbar i el Barcelona Open Banc Sabadell col·laboren un any més per impulsar el Trofeu Comte de Godó com a esdeveniment esportiu de referència internacional en la gestió sostenible i el respecte al medi ambient. Durant aquests dies del torneig, el grup Agbar ha emprès diverses accions de sensibilització, com la participació en la conferència Play for the Planet, així com la instal·lació de punts de distribució d’aigua de l’aixeta i repartiment d’ampolles d’aigua reutilitzables per a totes les persones participants.

El Barcelona Open Banc Sabadell – 71è Trofeu Comte de Godó, que vol convertir-se un any més en un referent en l’àmbit de la sostenibilitat promou, en col·laboració amb Aigües de Barcelona, part del grup Agbar, un pla per fomentar la sostenibilitat durant el torneig reduint el seu impacte ambiental.

La principal novetat d’aquest any és el projecte de reutilització d’aigües grises i pluvials. Amb l’assessorament d’Aigües de Barcelona, el club de tennis ha construït una planta que recull les aigües grises dels vestidors del club i, mitjançant un tractament per membranes, permet regenerar l’aigua per a diferents usos com el reg de les pistes de tennis i de les zones verdes de la instal·lació. Aquesta iniciativa contribuirà a reduir la petjada hídrica del torneig i a reaprofitar el 100% de les aigües grises del club. A més, la companyia instal·larà punts de distribució d’aigua de l’aixeta i repartirà ampolles d’aigua reutilitzables per a totes les persones participants i assistents a aquest popular esdeveniment esportiu, per tal de minimitzar la generació de residus. La companyia col·laborarà un any més en el càlcul de la petjada de carboni i de la petjada hídrica, per tal de seguir implementant de manera orientada el pla de sostenibilitat de les properes edicions del torneig. 

Conferència Play for the Planet

L’aliança entre Aigües de Barcelona i el Barcelona Open Banc Sabadell s’ha concretat també en altres accions durant el torneig, com ara la conferència Play for the Planet sobre Sostenibilitat en grans esdeveniments esportius. A l’acte els representants d’Aigües de Barcelona, l’America’s Cup, Infinite Athletic i el  mateix Reial Club de Tennis Barcelona han explicat com aconseguir maximitzar l’impacte positiu dels esdeveniments esportius a tots els nivells: ambiental, social, etc. L’acte ha comptat també amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona Open Banc Sabadell, referent en l’àmbit de la sostenibilitat 

En els darrers anys, el Barcelona Open Banc Sabadell ha implementat mesures que l’han situat com un esdeveniment esportiu de referència en la gestió sostenible, com ara ser el primer torneig del circuit ATP a l’aire lliure sense fums, contribuir al reciclatge i classificació dels residus, impulsar la mobilitat sostenible, apostar pel producte local i de temporada, repartir gots compostables i disposar d’una il·luminació LED de baix consum, entre d’altres. Per tot això, el torneig va rebre el 2018 el certificat ISO 20121 de gestió d’esdeveniments sostenibles, així com la distinció de Barcelona Biosphere el 2019 pel seu compromís amb la sostenibilitat turística de la ciutat.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.