KNOWING

PROJECTE KNOWING
Projecte de col·laboració Pública – Privada:

El projecte KNOWING té com a objectiu desenvolupar un marc de modelització per ajudar a comprendre i quantificar les interaccions entre els impactes i els riscos del canvi climàtic, les vies de mitigació i les estratègies d’adaptació.

El marc s’utilitzarà per avaluar l’avenç de la ciència del clima i ampliar i aprofundir encara més la base de coneixement, essencial per a la transició cap a un clima neutral i una societat resilient al canvi climàtic el 2050, i una reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.

Durada:
Juny 2022- Maig 2026

Coordinador:
AIT-Austrian Institute of Technology

Aquatec

 

Aquesta publicació és part del projecte KNOWING finançat per la Unió Europea a través de l’acord de subvenció núm. 1011056841:Finançat per la Unió Europea

¿Vols saber més sobre
KNOWING?

Descobreix una visió completa del projecte!