Solucions per a

l' ECONOMIA CIRCULAR i la DESCARBONITZACIÓ

Desde Agbar, ofrecemos un asesoramiento integral para una agricultura sostenible y rentable para los agricultores

Des d'Agbar, t'ajudem a respondre als reptes i les oportunitats del desenvolupament sostenible en l'àmbit privat

Oferim solucions sostenibles que permeten optimitzar i protegir els recursos hídrics, complir les regulacions i implantar models basats en economia circular i descarbonització.

Somos especialistas en cultivos leñosos de alto valor. Ayudamos a los empresaros agrícolas a producir más, con la mayor calidad y el menor coste, para poder obtener mejores cosechas con sus cultivos de olivo, almendro, aguacate, pistacho, nogal o cítricos.

DESAFIAMENTS

Sostenibilitat i nova realitat mundial

És indubtable que som en l’era del canvi climàtic, les pandèmies i la transformació digital, reptes, tots aquests, que no poden ser obviats per la societat i els sectors econòmics.

Ara, més que mai, cal donar respostes més àgils, més intel·ligents, més eficients i més sostenibles a la nova realitat mundial i replantejar el nostre model actual de desenvolupament.

Escassetat de recursos

Recursos limitats i amb una pressió creixent per l’increment de la demanda.

Transformació digital

Implantació de tecnologies 4.0 per ser més eficients i flexibles.

Reactivació econòmica

Reconstrucció de l’activitat econòmica en clau verda.

2030

es la fecha en la que se prevé la necesidad de un 50% más de alimentos, un 40% más de agua y un 50% más de energía.

+ rentabilidad

aumentar la productividad y reducir los costes garantizando la protección del medioambiente.

+ sostenibilidad

garantizar la sostenibilidad de las producciones agrícolas ante los mercados nacionales e internacionales.

Les ciutats i la indústria tenen el mateix repte en comú: afrontar l’escassetat de recursos i l’impacte del canvi climàtic i avançar cap a una economia sostenible, descarbonitzada, eficient i digital.

La resolució de desafiaments no es pot abordar de manera aïllada, perquè les ciutats i la indústria són sistemes interconnectats i la sinergia entre les dues, basada en l’economia circular i la descarbonització, és una palanca clau per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

LES NOSTRES SOLUCIONS

Liderant junts la revolució verda

Alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Agbar ha estructurat la seva oferta per donar resposta als reptes que tenen en comú la indústria i la ciutat, basant-se en les sinergies entre aquestes dues, l’economia circular, la descarbonització i la digitalització.

Digitalització

TIC com a eines per millorar l’eficiència en la gestió en clau verda.

 • Digitalització del cicle integral de l’aigua
 • Gestió dels recursos hídrics
 • Qualitat de l’aire
 • Gestió energètica
 • Economia circular

Aliança Indústria-Ciutat

Solucions sinèrgiques indústria-ciutat mitjançant una visió integrada que aporti valor al compromís verd de totes dues.

 • Sinergies indústria-ciutat
 • Participació de grups d’interès

Energia Verda

Solucions que permeten augmentar l’aprofitament i l’estalvi energètic.

 • Eficiència energètica
 • Biogàs i cogestió anaeròbia
 • Captura de CO2
 • Waste to energy

Circularitat

Solucions que permeten convertir els residus en recursos nous, fomentant una economia neta i circular.

 • Residus com a matèries primeres
 • Energia a partir de residus
 • Valorització de residus agroalimentaris
 • Trading de subproductes

Cicle Integral de l'Aigua

Solucions per gestionar els recursos hídrics de manera sostenible i eficient. Reducció de la petjada hídrica.

 • Externalització de serveis
 • Tractament de l’aigua
 • Reutilització i renaturalització
 • Millora del rendiment de l’osmosi

Renaturalització i Salut Ambiental

Solucions per preservar la biodiversitat de l’entorn i reduir la petjada de carboni.

 • Infraestructures verdes
 • Salut ambiental
 • Canvi climàtic
 • Tecnosols
 • Reciclatge de metalls

BENEFICIS

Solucions més eficients i sostenibles per a la nova realitat

Economia circular: residus com a nous recursos

Solucions intel·ligents per a la gestió sostenible dels recursos

Energia renovable i descarbonització

Disminució de la petjada hídrica i de carboni

Millora de la resiliència i resposta davant del canvi climàtic

Augment de la cooperació i la col·laboració entre la indústria i la ciutat

Confia en Agbar

Placas solares Agbar

A Agbar, volem ser el teu aliat i palanca de canvi en la definició i el desplegament de solucions sostenibles per liderar junts la revolució verda.

Gràcies a la innovació i als més de 150 anys d’experiència, coneixement i millora contínua, proporcionem respostes sostenibles i àgils que accelerin un desenvolupament respectuós envers el medi ambient i les persones.

CONTACTO

lorem ipsum

lorem ipsum

Contacta con nosotros para más información

email

Política de privacidad