Cada any Agbar inverteix més de 17 milions d’euros a recerca i innovació

Agbar realitza cada any inversions de més de 17 milions d’euros en recerca i innovació per tal de gestionar l’aigua de forma sostenible. Aquesta és una de les xifres que ha presentat Josep Bagué, director general de la companyia, durant la seva intervenció al Col·legi d’Economistes de Catalunya i que reafirmen el compromís de la companyia per fer front a reptes de futur com la reutilizació.

“En aquests moments, un 1% de la nostra xifra de negoci està destinada a la innovació, a la recerca i al desenvolupament. Això vol dir més de 17 milions d’euros, 235 professionals dedicats exclusivament a això i 224 projectes desenvolupats en un any”, ha concretat Bagué.

Durant la conferència “Agbar, un model de futur: gestió sostenible i impacte econòmic”, el director general d’Agbar ha quantificat l’impacte econòmic que genera el grup, basant-se en un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona.

Segons aquest informe, Agbar va generar un impacte de 1.960 milions d’euros a Catalunya l’any 2015. És a dir, un impacte econòmic de 5’4 milions d’euros al dia. Així mateix, la companyia també va contribuir al PIB català en 904 milions d’euros, representant un 0,42% del total; i va generar 10.202 llocs de treball a temps complet. “Per cada 100 euros de facturació directa d’Agbar, es generen de manera indirecta i induïda 120 euros”, ha exemplificat Bagué. Igualment, ha dit que: “els beneficis s’estenen a tots els sectors i a tota Catalunya. La presència d’Agbar a Catalunya té un elevat efecte multiplicador, som una companyia tractora de l’activitat econòmica”.

Dinou sectors beneficiats

Durant la seva intervenció, Bagué ha reflexionat sobre la important contribució del grup en termes de riquesa, valor afegit, rendes salarials i llocs de treball, no només al sector de la captació, potabilització i distribució d’aigua sinó també en altres subsectors i serveis de l’economia catalana.

Segons les xifres que ha presentat, el sector de l’aigua concentra el 48,9% de la facturació total generada i el 48,2% del VAB total. El 40,7% de les rendes salarials i el 30,1% de tots els llocs de treball generats, en resum: “Per cada 100 ocupats directes, es generen 295 ocupats addicionals. És a dir, els llocs de treball indirectes tripliquen els directes”, ha afirmat.

La resta de sectors beneficiats, i que representa el 51,1% de la facturació total generada per Agbar, es distribueix de manera significativa entre dinou subsectors més de l’economia catalana, com ara fabricació de maquinària; construcció; activitats immobiliàries; gestió de residus i sanejament; activitats jurídiques, comptables i assessoria fiscal; producció i distribució d’energia elèctrica o indústria química, entre altres.

Sobre la factura de l’aigua, Bagué ha recordat que “del 34% que representa Aigües de Barcelona del rebut, aquest any hem rebaixat un 2,39%. Els tipus d’interès han baixat i aquest estalvi s’ha traslladat a la reducció de la tarifa, a la nostra part de la tarifa, és clar. O sigui, a aquest 34%”.

Objectiu de futur: assolir el residu zero

Pel que fa als reptes de futur, dins d’un model d’economia circular, els esforços van destinats a assolir l’objectiu de no residu i balanç zero en el consum energètic a totes les plantes. “A totes les empreses del grup ens hem fixat l’objectiu que el consum d’energia sigui igual a la producció d’energia. Això vol dir que hem de ser autosuficients en el consum d’energia. És a dir, ens hem marcat com a repte de futur el balanç zero”.

La conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya s’emmarca en el 150è aniversari d’Aigües de Barcelona, companyia que ha estat present en els moments clau de la història contemporània de la ciutat de Barcelona i que segueix al servei de les persones.

Open Innovation: Programes

Ens acostem a start-ups, centres tecnològics i universitats per conèixer les tecnologies amb què treballen, cocrear amb ells i generar solucions que millorin la qualitat de vida a les ciutats.

DINAPSIS OPEN CHALLENGE
Programa d’innovació oberta que busca connectar emprenedors i start-ups amb els ecosistemes d’innovació vinculats als centres DINAPSIS, incloent-hi administracions públiques, associacions sectorials i empreses. ​

DISTRICTE DIGITAL
Programa de serveis d’innovació per identificar i atraure start-ups amb projectes tecnològics relacionats amb el canvi climàtic i afavorir una transferència eficaç a empreses i administracions.

EUROPEAN INNOVATION COUNCIL                            Agbar celebrarà “Dia Corporatiu” a Barcelona, en el qual es van presentar 19 empreses impulsades per l’àrea de pimes del European Innovation Council (EIC) de la Comissió Europea, i que compartiran la seva visió cap a una economia circular.