Agbar fixa de nou la seva seu social a Catalunya

El Consell d’Administració d’SGAB, matriu del grup Agbar, ha decidit fixar de nou la seva seu social a Barcelona.

El 7 d’octubre de 2017, Agbar va decidir traslladar el seu domicili social a Madrid, una mesura que llavors ja es va anunciar que era de caràcter temporal amb l’objectiu de preservar la seguretat jurídica dels inversionistes i la protecció dels interessos dels seus treballadors, clients i proveïdors.

L’estabilitat econòmica ha propiciat que el Consell d’Administració d’Agbar hagi decidit adoptar aquesta mesura.

Agbar és accionista de diverses operadores del cicle integral de l’aigua a Catalunya que durant aquest període han mantingut la seva seu social a Catalunya.

El canvi de domicili social no ha tingut cap afectació en el servei que oferim als nostres clients ni ha afectat a les inversions planificades, que s’han executat en els terminis previstos, reafirmant així el compromís que el grup manté històricament amb cada un dels nostres usuaris.