Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

Registre de proveïdors

Amb la finalitat de posar en pràctica els compromisos amb els proveïdors, SUEZ Spain disposa d’un procés de registre de proveïdors, gestionat per l’empresa externa Achilles, en el qual es podran registrar totes les empreses que estiguin interessades a ser proveïdors de SUEZ Spain.

Per formalitzar el procés de registre, se seguiran els següents passos:

  • Es completarà el formulari de registre bàsic.
  • S’analitzaran i es confirmaran les dades aportades pels proveïdors per al desenvolupament de la seva activitat al servei de SUEZ Spain, i si escau, es formalitzarà el registre del proveïdor.
  • En cas de no superar el procés de registre, SUEZ Spain podrà sol·licitar un pla de millora i accions correctores per resoldre les desviacions detectades.
  • El proveïdor haurà d’actualitzar anualment les dades introduïdes en aquest registre accedint per a això a Modificar/actualitzar dades.

SUEZ Spain utilitza aquest registre de proveïdors com a referent en les contractacions que porta a terme per poder assegurar el compliment dels compromisos anunciats.

El registre de contractistes RePro és el sistema de classificació adoptat per SUEZ Spain, SL. Així, els proveïdors que vulguin participar en un procés de licitació convocat per mitjà d’un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació, d’acord amb l’article 31 de la Llei 31/2007, hauran d’estar inscrits a l’epígraf o els epígrafs corresponents del RePro en la modalitat de registre RePro Standard (registre estès). La inscripció es pot dur a terme per mitjà de l’enllaç següent: http://www.reprobd.com/reproregistrationform/Default.aspx?Lng=es

El proveïdor no podrà utilitzar la marca SUEZ amb cap fi publicitari ni comercial sense autorització expressa de SUEZ Spain.

COMPROMISOS DE SUEZ Spain

SUEZ Spain és un grup altament compromès amb la millora de la qualitat de vida de les persones i la generació de valor per a tots els grups d’interès, com queda establert explícitament en la seva missió. En aquest sentit, SUEZ Spain considera que cal tenir en compte les sensibilitats del seu entorn, i per a això ha identificat els seus grups d’interès, amb els quals s’ha compromès, i desenvolupa actuacions enfocades a la millora contínua.

Concretament, SUEZ Spain ha establert els següents compromisos pel que fa als seus proveïdors:

  • Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat.
  • Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció.
  • Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.