Dia mundial del vàter

Dret global a un vàter digne

2.400 milions de persones no tenen accés a serveis bàsics de sanejament

FANGS QUE SÓN RECURSOS

La planta d'optimització de fangs de l'EDAR Alt Maresme Nord: gestió innovadora cap a l'autosuficiència energètica

CONTRA LA SEQUERA, EFICIÈNCIA

L'aigua estalviada gràcies a la millora del funcionament de la xarxa d'Aigües de Barcelona podria proveir una ciutat de 68.000 habitants

PRIMERS EN RACIONALITAT

La consciència ciutadana i l'eficàcia en el proveïment situen Barcelona en el lideratge del consum responsable

LA TERRA TORNA A LA TERRA

Els àrids extrets de les rases de les obres de canalització es tracten i es reutilitzen en altres

UNA PLANTA AMB MOLT POTENCIAL

L'EDAR Baix Llobregat té capacitat suficient per a REGENERAR CADA DIA AIGUA SUFICIENT PER OMPLIR L'EQUIVALENT A 100 PISCINES OLÍMPIQUES