Dia mundial de l'aigua

TEXT SERGI GARCÍA

Com cada 22 de març des de 1993, amb el patrocini de les Nacions Unides, se celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Aquest any amb el lema The Answer is in the Nature, la resposta està en la naturalesa. La resposta a un dels reptes més apressants, indefugible si es pretén un món en harmonia, just i perdurable: el de satisfer les necessitats hídriques de la humanitat sense menyscabar la salut ambiental del planeta.

El vincle amb la natura que ens envolta no només s'ha de regir pel respecte, per la responsabilitat ètica; no es tracta únicament de la conservació de la bellesa del salvatge, és també una qüestió de necessitat. Per afrontar un avenir amb garanties, amb millores en la vida de tots els habitants del planeta, les Nacions Unides, el 2015, va aprovar l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, desgranada en 17 objectius. El sisè es refereix a l'aigua i al sanejament. Es pretén l'accés universal a l'aigua amb plenes garanties de salubritat i amb el menor impacte ambiental possible, en un escenari de creixement poblacional i de canvi climàtic, el qual comportarà amb tota seguretat desregulacions en el règim de pluges. Hem de tenir present que aproximadament hi ha encara en el món 1.200 milions de persones que beuen quotidianament aigua sense garanties sanitàries i el consum ocasiona desenes de milers de morts anualment.

Perquè l'objectiu arribi a bon port, caldran noves tècniques de gestió, però també implementar i generalitzar les ja existents per incidir en l'estalvi en sectors com l'agricultura (70%) i la indústria (20%), que són els que majors consums d'aigua registren, enormement més significatius que els d'ús domèstic (10%), del qual un 1% per a aigua de boca.

LA CLAU ÉS REUTILITZAR

La reutilització de l'aigua depurada és una de les claus. Les tècniques de depuració estan cada vegada més perfeccionades. De fet, els tractaments terciaris i terciaris avançats, com els que es duen a terme a les estacions depuradores d'aigües residuals que gestiona Aigües de Barcelona, ​​garanteixen uns efluents d'una qualitat que permeten uns usos fins ara impensables. És el cas de la recàrrega d'aqüífers o la garantia de cabals ecològics en els cursos d'aigua en episodis de sequera. Una altra de les claus serà la millora i regeneració dels entorns naturals, ja que s'ha comprovat que aquestes mesures redunden en una major disponibilitat del recurs hídric. A més el camí de la conservació òptima del medi natural porta com a conseqüència un increment del benestar humà.

La dessecació del mar d'Aral i les seves luctuoses conseqüències són el camí invers. Situat entre les repúbliques de Kazakhstan i Uzbekistan, a l'Àsia Central, el mar d'Aral va passar de ser el quart llac més gran del món a perdre el 90% de la seva superfície en pocs decennis, a causa de l'abús i mala gestió dels rius tributaris. De ser un llac, ric en peixos i plantes aquàtiques, ha passat a ser un desert, pobra en gairebé tot. Les derivades d'aquest desastre ecològic van ser l'erosió i la pèrdua de biodiversitat. És ben sabut que els espais naturals ben conservats frenen l'erosió, problema molt greu en alguns ambients oberts que han perdut cobertura vegetal.

BOSCOS DE RIBERA

Per la seva banda, els boscos de ribera ben formats, moderen la força destructiva de les inundacions catastròfiques i afavoreixen la retenció i infiltració de l'aigua. Els aiguamolls poden servir com gegantines plantes depuradores. I els aqüífers associats a ells com embassaments ocults d'aigua de gran qualitat. D'aquesta manera es pot evitar la construcció de grans infraestructures equivalents, amb el consegüent estalvi econòmic i d'impacte ambiental negatiu.

1.200 milions de persones al món beuen quotidianament aigua sense garanties sanitàries

Tots aquests serveis que brinda la natura, anomenats ecosistèmics, poden i han de ser utilitzats per culminar els reptes a què abans s'ha fet referència i per millorar la qualitat de vida humana. De vegades són intervencions senzilles però no per això de menor importància. Per combatre la sequera que va assolar l'estat indi de Rajasthan a mitjans dels anys 80 del segle XX, agreujada per la desforestació, es van prendre mesures ambientals, com la replantació i la construcció de col·lectors d'aigua de pluja per recarregar aqüífers.

Estany ornamental naturalitzat situat als jardins de Terramar, Sitges. FOTO: GALANTHUS


ESTANYS URBANS

La recàrrega d'aqüífers a ciutats mitjançant el disseny de zones verdes que afavoreixen la infiltració de l'aigua és una iniciativa cada vegada més sol·licitada. En la mateixa línia pot esmentar-se el projecte portat a terme al riu Sashane, a Zimbàbue. Allà s'han construït petits embassaments amb sorra que el mateix riu reforça amb els seus sediments. La infiltració d'aigua sobre el freàtic a la superfície, el que facilita la construcció de pous. I la retenció d'aigua en aquests petits embassaments, que s'extreu amb ajuda de bombes accionades amb energia solar, permet allargar l'estació dels cultius i potencia la biodiversitat, que és un element importantíssim.

La conservació del medi natural porta com a conseqüència l'increment del benestar

Un exemple proper i molt il·lustratiu de la importància de la biodiversitat en els serveis ecosistèmics el tenim en els estanys ornamentals urbans naturalitzats. Els filtres biològics, representats tant per la flora com per la fauna, depuren l'aigua, faciliten la presència d'animals tan amenaçats en ambients naturals com els amfibis i els estanys acaben sent punts d'atracció de libèl·lules, ratpenats i aus insectívores. Aquest tipus d'estanys embelleixen els parcs, augmenten la biodiversitat urbana i disminueixen el consum d'aigua, a més d'estalviar energia i evitar la utilització de productes químics. L'efecte és positiu dins i fora de l'estany, a prop i lluny, ja que aquests animals poden contribuir a combatre plagues molestes i perjudicials en altres llocs. En els arrossars del delta de l'Ebre s'ha comprovat que afavorir la presència de ratpenats pot ajudar a controlar la papallona de l'arròs, una mena de barrinador que deteriora la planta, de manera que fa menys necessària la utilització de pesticides i per tant redueixen la contaminació de l'aigua.