Dia Mundial de l'Aigua

TEXT A. A.

El futur de les grans ciutats no depèn d'elles soles, sinó de la seva capacitat per coordinar-se i buscar sinergies amb el seu entorn, mancomunant serveis i estructurant àrees territorials potents i competitives. A la lliga urbana, es compleix més que mai el principi que la unió fa la força. Alguns serveis, que administrativament són d'àmbit municipal, es gestionen de forma molt més eficient si es té en compte el veritable perímetre d'actuació. Més enllà d'una qüestió de competències, una visió supralocal contribueix a donar una millor resposta a les necessitats dels ciutadans.

L'aigua juga un paper estratègic i és clau per al desenvolupament cohesionat i l'èxit econòmic i social de les grans àrees metropolitanes del planeta. Els que més es beneficien de la solidaritat entre municipis i del treball en xarxa són les petites poblacions, que disposen d'aquesta manera d'infraestructures, recursos per fer front a emergències i coneixement tècnic que no podrien finançar en solitari.

L'àrea metropolitana de Barcelona és una de les més sostenibles del món pel que fa a l'ús de l'aigua i és objecte d'estudi per part d'experts internacionals, fins i tot del continent asiàtic. Aigües de Barcelona, ​​que dóna servei a 23 municipis de l'àrea metropolitana, ha aconseguit garantir el subministrament i satisfer, amb el màxim nivell d'excel·lència, les demandes que planteja el desenvolupament urbà, industrial, terciari i agrícola. A més, ho ha fet en un escenari en què s'uneix la difícil climatologia mediterrània (amb sequeres periòdiques, que ara s'agreujaran pel canvi climàtic) i uns recursos hídrics limitats, necessitats d'ingent tractament pel seu aprofitament aigües amunt.

Estació Depuradora d'Aigües residuals (EDAR) instal·lada en el municipi de Gavà. FOTO: AB


EXEMPLES

La clau per superar tots aquests reptes ha estat la dimensió metropolitana i els grans beneficiats són els petits municipis, però també altres de major grandària. Per exemple: Sant Climent de Llobregat, amb 4.024 habitants (segons xifres de 2016) i 1.663 usuaris, i l'Hospitalet de Llobregat (254.804 habitants i 116.789 clients servits) no tenen en el seu terme municipal cap infraestructura rellevant del cicle de l'aigua, però es beneficien, en estar en la xarxa d'Aigües de Barcelona, ​​de la planta potabilitzadora (ETAP) de Sant Joan Despí, dels laboratoris de control de nivell internacional que té la companyia a la ciutat de Barcelona o de la Central de Cornellà, que gestiona 31 pous per a la utilització d'aigua subterrània.

Aquesta visió comuna metropolitana, que està darrere de l'èxit de Barcelona i que no ha de ser posada en qüestió, és beneficiosa per a tots perquè ha funcionat a diversos nivells en la planificació territorial. Ha permès, per exemple, que municipis com Sant Adrià de Besòs acullin, en un gest de solidaritat, infraestructures com una planta incineradora, l'impacte és compensat per la xarxa de serveis que té al seu abast gràcies a pertànyer a una àrea coordinada d'àmbit metropolità.

La visió metropolitana que hi és darrere de l'èxit de Barcelona no s'ha de posar en qüestió

El cicle de l'aigua comprèn les activitats de captació i potabilització de l'aigua, la distribució i el consum, la depuració de les aigües residuals perquè puguin ser retornades al medi natural sense perjudicar-o bé amb la finalitat de ser regenerades i reutilitzades per a usos d'aigua no potable. L'Àrea Metropolitana de Barcelona té competències sobre la majoria d'aquestes activitats, el que afavoreix una gestió integral del subministrament d'aigua potable i del sanejament en l'àmbit metropolità.

Des de la creació del Gran Londres, el 1965, moltes altres àrees metropolitanes del món, com la de Barcelona, ​​ha seguit la via de donar una resposta metropolitana a problemes que són metropolitans com la mobilitat, els residus i l'abastament d'aigua, entre d'altres. Grans reptes del segle XXI com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge o la proliferació del turisme reafirmen la validesa d'aquesta via.