Día mundial del medio ambiente

Acaba de ser nomenat director de la Fundació Agbar, com aborda aquest nou repte professional?

Com un compromís per refermar la implicació d’Agbar en accions socials, moltes de les quals cal fer-les en cooperació amb les entitats, associacions, organismes i institucions del territori, on la Fundació te l’àmbit d’actuació, que és principalment l'Àrea Metropolitana de Barcelona però també la resta de Catalunya.

Quines són aquestes accions concretes?

Per exemple, donar suport al voluntariat social corporatiu en col·laboració amb entitats dels barris; el programa d’inserció laboral per a persones del sector de l’aigua; campanyes solidàries per a refugiats; programes de beques per a joves talents amb dificultats econòmiques per fer front als estudis; accions de sensibilització ambiental; reforçar el Museu de les Aigües com a espai per apropar la cultura de l’aigua des de diferents vessants; suport a entitats i organitzacions del territori per a projectes socials amb especial atenció a persones i col·lectius vulnerables; entre d’altres.

A més, existeix els Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona, en què consisteix?

Efectivament, es va crear el 2012 i es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Creu Roja de Catalunya, Càritas Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació de l'Esperança de l'Obra Social "la Caixa" i Fundació Mambré), proveït per Aigües de Barcelona, que es l’empresa que n'assumeix el cost. El Fons de Solidaritat permet ajudar al pagament del consum d'aigua a les famílies en risc d’exclusió social. Des de la seva posada en marxa s'han concedit ajudes a més de 17.000 famílies i s'han implementat als 24 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona on Aigües de Barcelona presta el servei de subministrament d'aigua. Segons Ivàlua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, el Fons ha estat capaç de canalitzar la problemàtica de la hidro-vulnerabilitat d'una forma eficient, atenent famílies que en absència d'aquestes ajudes tindrien greus dificultats.

El Fons de Solidaritat permet ajudar al pagament de l'aigua
a famílies en risc d'exclusió

En relació al medi ambient, es fa suficient ?

Mai es fa prou, i més en un context actual on les grans potències, i els seus representants, no ho tenen com una prioritat fàctica. Sense una governança comuna i compromesa es difícil avançar. Calen acords locals i globals, on tothom hi estigui compromès. En el cas d’Aigües de Barcelona aquest compromís va més enllà del requisits legals, hi ha una clara aposta per assolir els objectius de desenvolupament sostenible amb accions específiques i indicadors reals que fan de la voluntat accions concretes.

Com podem garantir que l’economia circular no quedi només en una moda passatgera?

Posant a la pràctica la intersecció dels aspectes ambientals amb l’economia amb l’objectiu de garantir l’eficàcia de l’ús dels recursos. Això vol dir tancar el cercle entre productes, serveis, residus, materials, aigua i energia. Precisament, des de la Fundació Agbar volem ser un instrument d’impuls que provoqui un nexe d’unió entre experts i ciutadania per apropar aquest coneixement de l’economia circular a accions concretes.

Quin es el compromís social de la Fundació Agbar per impulsar l’educació?

Aquest és un dels nostres eixos prioritaris. Disposem de diferents programes tant de divulgació i sensibilització en temes ambientals com de suport a programes de formació de l’Escola de l’Aigua d’Agbar. I aquest compromís el portem a la pràctica amb programes propis que impulsem des de la Fundació Agbar, o col·laborant amb iniciatives d’entitats dels municipis, o participant en projectes conjunts amb associacions i institucions educatives.

El Pla Director 2017-2020 preveu accions de col·laboració entre ajuntaments i entitats

Pot explicar un exemple concret...?

El Programa Joves Talents que fem amb la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC), i les universitats públiques de Catalunya, consistent en potenciar el talent dels alumnes que acaben batxillerat i disposen d’un enorme potencial però no tenen recursos econòmics per seguir la seva formació universitària.

Com contempla la Fundació la col·laboració amb les administracions públiques?

La col·laboració i cooperació entre institucions públiques i iniciatives privades és bàsica per fer avançar qualsevol aspecte de l’àmbit social. Una premissa que es pot aplicar en altres aspectes com en la gestió del servei del cicle de l’aigua. Només s’avançarà de forma decidida, accelerada, amb els recursos i inversions necessàries per fer accions de servei al ciutadà quan les polítiques públiques i comunes es facin en cooperació públic-privada. Entenent que cada part ha de fer el paper que li correspon, ja sigui regulant o gestionant. El Pla Director 2017-2020 que el Patronat de la Fundació Agbar està treballant contempla que part de les accions que es duguin a terme siguin en col·laboració amb els Ajuntaments del territori, amb les seves entitats, amb organitzacions socials i solidaries, amb institucions educatives, amb experts científics i culturals, etc. Una riquesa que beneficia a les persones dels nostres barris i les nostres ciutats.


PERFIL

La trajectòria d’Eduard Pallejà i Sedó va molt lligada als àmbits de la direcció pública tant a nivell de l’administració com d’institucions universitàries. Ha participat en l’elaboració de diferents Plans estratègics de ciutats i territoris. També ha organitzat seminaris i congressos sobre les relacions entre les universitats i el desenvolupament territorial. Així mateix, ha assessorat i exercit docència a entitats i associacions de caràcter social i ha impulsat iniciatives educatives