Día mundial del medio ambiente

El constant creixement de la població condueix a un increment del consum de l'aigua, que juntament amb episodis de sequera i el deteriorament de la qualitat de les masses d'aigua, entre altres causes, dificulten la disponibilitat de recursos hídrics.

En aquest context, racionalitzar el consum i, sobretot, disposar de noves fonts d'abastament, com la reutilització de l'aigua ja utilitzada, resulta imprescindible per garantir el subministrament. Així succeeix ja a Califòrnia i aviat ho serà a l'àrea metropolitana de Barcelona.

A més, la reutilització, consistent a donar nous usos a l'aigua un cop aquesta s'ha sanejat a les depuradores o estacions de regeneració d'aigua (ERA), té nombrosos avantatges, ja que és una opció econòmica més viable que altres propostes -trasvases o construcció de desaladoras-, ofereix menors costos energètics, i permet reduir les extraccions en aqüífers sobreexplotats o amb problemes d'intrusió salina. Aquest procés representa un recurs alternatiu, local, fiable i sostenible i disponible tot l'any. Aigües de Barcelona ja ho ha posat en marxa en les tres principals estacions de regeneració: Gavà-Viladecans, Sant Feliu de Llobregat i El Prat de Llobregat.

¿ON S'UTILITZA L'AIGUA QUE ES REGENERA?

SISTEMA SANT FELIU DE LLOBREGAT
1. Bombeig Reg Vell Sant Vicenç
Ús: agrari
2. Bombeig Canal de la Infanta
Ús: agrari
Utilització temporal
3. Golf ROC 3
Ús: recreatiu
En funcionament

SISTEMA EL PRAT DE LLOBREGAT
4. Riu Llobregat
Ús: mediambiental
5. EDR Sant Boi
Ús: agrari
6. Polígons Zona Franca i Pratenc
Ús: industrial-urbà
7. Barrera intrusió salina (ACA)
Ús: mediambiental
En funcionament
8. Aiguamolls: Delta, AENA i Prat
Ús: mediambiental

SISTEMA GAVÀ-VILADECANS
9. Parc Agrari del Baix Llobregat
Ús: agrari
En funcionament

USOS

La reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà.

Reg agrícola
La regeneració proporciona aigua per al reg agrícola sense necessitat d'extreure-la dels recursos subterranis o superficials. Per exemple, un tractament d'electrodiàlisi reversible permetria que l'aigua procedent de l'ERA del Prat es pugui fer servir per al reg agrícola.

Manteniment de rius i zones humides
La reutilització de l'aigua també té beneficis ecològics. L'aigua regenerada de l'ERA de Gavà-Viladecans es retorna als corredors del delta del Llobregat i això possibilita restituir part dels recursos hídrics a la zona, de l'ordre de 3 hm3/any.

Barrera d'intrusió salina
Part de l'aigua regenerada de l'ERA del Prat de Llobregat rep un tractament d'osmosi inversa per obtenir una aigua d'alta qualitat. Aquesta aigua es retorna al delta del Llobregat mitjançant pous d'injecció profunda i s'utilitza per compensar la falca d'intrusió salina, un fenomen en què l'aigua salada del mar guanya terreny a l'aigua dolça de l'aqüífer.

Altres utilitats
L'aigua regenerada també s'utilitza en processos industrials, en la neteja urbana de carrers i clavegueram, en activitats lúdiques com el golf –és el cas del Roc 3 de Santa Coloma de Cervelló–, i per a usos ambientals –per exemple, aiguamolls o augment del cabal circulant per un riu–.

No obstant això, cal destacar que la quantitat d'aigua subministrada per les tres estacions de regeneració és extremadament petita comparada amb la que podrien arribar a donar, ja que les tres instal·lacions tenen capacitat per a 145 hm3/l'any i només s'està produint 3,9 hm3/l'any.

Una infrautilització que es podrà millorar si les administracions públiques fan una aposta més decidida per la regeneració de l'aigua.