Día mundial del medio ambiente

La xarxa de clavegueram, el sistema d'estructures emprat per la recolli­da i transport de les aigües residu­als i pluvials, compleix tres funcions bàsiques i essencials: higienista –evitar el contacte de les aigües re­siduals amb l’ésser humà–, anti-inundació –mini­mitzar l’efecte de la pluja– i mediambiental, és a dir, protegir el medi natural evitant l’abocament d’aigües residuals. Per tal de complir amb aquestes funcions, és fo­namental realitzar un correcte manteniment de les instal·lacions. És per això que Sorea treballa cons­tantment en la millora de la gestió dels clavegue­rams municipals, enfocant totes les actuacions cap a bones pràctiques que permetin obtenir la millor eficiència, sostenibilitat i transparència.

EFICIÈNCIA

Com a conseqüència d’aquest compromís, la com­panyia practica un model de gestió avançada que vol fer més eficient la gestió i al mateix temps re­duir la petjada hídrica i de carboni que suposa la neteja de tota la xarxa de clavegueram. A més a més, amb l’aplicació de noves tecnologies s’aconsegueix disposar de més informació i molt detallada de manera que l’Administració està informada en tot moment de les tasques realitzades per Sorea.

Es redueix un 73% la petjada de carboni gràcies a la neteja avançada del clavegueram

Aquesta gestió avançada, que es va iniciar al municipi de Rubí el 2012 i ja s’ha implementat amb èxit en altres municipis com Sant Vicenç dels Horts, Valldoreix, Sentmenat, Polinyà, Calella, Palafolls o Vilassar de Dalt, proposa plans de neteja on es defineix: on, quan i amb quins mit­jans és més eficient la neteja.

Primer s’efectua una inspecció aplicant noves tecnolo­gies i sistemes d’informació geogràfica, gràcies als quals es defineix on i com realitzar cada actuació; d’aquesta manera, es substitueix el sistema tradici­onal i les neteges preventives que es realitzaven a la xarxa per neteges concretes, optimitzant els recursos necessaris per a la tasca.

Actualment s'han inspeccionat més de quatre-cents quilòmetres de la xarxa del Vallès Occidental i Baix Llobregat, amb un total de setanta-un quilòmetres netejats mitjançant l’aplicació dels diferents equips de control: perxes amb càmeres d’inspecció de pous de registre i de canonades i camions de neteja que utilitzen aigua reciclada de la mateixa xarxa de clavegueram.

SISTEMA MÉS SOSTENIBLE

El nou model de gestió avançada del clavegueram permet realitzar un major nombre d’actuacions amb els mateixos recursos i de manera més eficient, actuant únicament en els trams de xarxa on és necessari el manteniment.

Gràcies a la neteja avançada es limita l’accés del personal a la xarxa, evitant riscos i possibles accidents. A més, cal destacar que dintre del seu ventall d’avantatges, el nou model és un 73% més sostenible que la neteja tradicional pel que fa a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, i es redueix en un 50% el consum d’aigua amb els camions recirculadors.