Día mundial del medio ambiente

Enrere queden els temps en què el riu Besòs, un riu que neix de la confluència de dos i no de les entranyes de la terra, va ser un riu mort. Els seus nivells de deteriorament eren tan elevats que va ser catalogat com un dels més contaminats d'Europa. Una conca molt poblada i un dens teixit industrial estaven darrere d'aquesta lamentable distinció. L'estat de l'aigua a la desembocadura era tal que, pràcticament, la vida es podia considerar llavors extinta.

Les reivindicacions de la ciutadania –que anava guanyant sensibilitat ambiental– del fet que un altre riu era possible, va fer que les administracions, durant l'última dècada del segle XX, es posessin a treballar per recuperar la seva qualitat ambiental. Per aconseguir-ho, era indispensable comptar amb unes instal·lacions depuradores d'aigües que permetessin revertir la situació crítica a la qual s'havia arribat.

LA DEPURADORA DE MONTCADA

Una de les instal·lacions d'aigua residual responsables de la millora de la qualitat d'aigües del riu és la de Montcada i Reixac, gestionada per Aigües de Barcelona, amb una capacitat de tractament de 73.000 m3/dia, l'equivalent a 425.000 habitants. La seva capacitat de depuració es veu ampliada per unes marjals (unes seixanta parcel·les), creats durant la primera fase de construcció del parc fluvial del Besòs per la Diputació de Barcelona. Aquestes masses de vegetació estan disposades en línia a banda i banda del riu i reben fins a un terç del cabal ja prèviament depurat en l'esmentada instal·lació. Les marjals, dominades pel canyís (Phragmites australis), acaben per consumar la depuració abans de retornar l'aigua al riu. A més, donen recer a diferents espècies, des d'invertebrats aquàtics com les puces d'aigua, un petit crustaci filtrador, a aus com la boscarla de canyar.

Una de les aus que es torna a veure al llarg del riu Besòs és el martí pescador o alció (Alcedo atthis), la presència del qual és una nota més de la recuperació ambiental de la zona
FOTO: S. GARCÍA

EL MIRACLE

En la millora de la qualitat de l'aigua hi ha la clau del miracle. Els peixos van tornar al tram final del riu durant la primera dècada del segle XXI. Veure els primers va ser tot un esdeveniment. En les diferents revisions que es realitzen al riu per avaluar el seu estat biològic s'han detectat fins a set espècies de peixos, com anguiles, bagres, barbs, espècies autòctones que han de conviure amb espècies invasores com carpes i gambúsies.

La ciutadania i les aus són les principals beneficiàries
de la recuperació del Besòs

Si bé la recuperació xifrada en la tornada dels peixos és espectacular, els ocells són les principals beneficiàries de la restauració. Xavi Larruy, biòleg del parc fluvial, ha registrat fins a 250 espècies. No totes viuen permanentment a l'estret àmbit del parc, la majoria són aus de pas que utilitzen el riu com a àrea de descans o per passar l'hivern, com el martí pescador, un ocell colorit la presència del qual és una altra nota de la recuperació ambiental.

Els mamífers són menys abundants, però no falten els ratpenats. També corren eriçons pels marges del riu. Per descomptat, a la llúdriga se l'espera, de fet s'ha vist ja en alguns afluents del riu, de manera que no seria estrany que algun dia es deixés veure pel tram final.

Encara queda camí per recórrer, per exemple, s'ha de recuperar la població d'amfibis, abans molt nombrosos en el que va ser el delta del Besòs, i avui tan escassos; no obstant això, encara queden poblacions de gripaus corredors o de la granota comuna. També hi ha marge de millora en els processos de depuració. Aigües de Barcelona està treballant, segons relata Juan Carlos Ruiz, director tècnic de Sanejament, en tècniques que minimitzin la contaminació que s'aboca al riu a conseqüència de les avingudes d'aigua provocades per les pluges torrencials.