Día mundial del medio ambiente

Desmuntar una muntanya natural... i crear-ne una de residus. Aquesta ha estat la pràctica habitual a Barcelona quan ha calgut instal·lar una nova canonada: la sorra excavada per fer les noves rases es porta a l'abocador, i després el seu forat s'omple de nou amb un àrid noble, el sauló, procedent d'una pedrera. Aquest sistema perjudica el medi ambient per partida doble –genera residus i degrada el paisatge–, però fins ara no hi havia cap alternativa. Les coses, però, estan canviant: la reutilització de les sorres extretes de les rases per a tornar a omplir-les ja s'està aplicant a Barcelona.

ECONOMIA CIRCULAR

"La sorra que traiem de la rasa, en comptes de dur-la a l'abocador, la portem a una planta de tractament d'àrids, ubicada a Cerdanyola, on el material es garbella i se selecciona per garantir que compleixi els criteris per ser emprat en la via pública, en l'àmbit urbà", explica Bernat Rovira, director de la zona Barcelona Nord d'Aigües de Barcelona. "Hi treballem des del 2013. Primer fèiem actuacions puntuals. Després les proves s'han anat incrementant. S'ha anat aplicant progressivament a diferents districtes de Barcelona. L'objectiu és aplicar-ho als 23 municipis de l'Àrea Metropolitana on presta servei Aigües de Barcelona". Després d'un període de consolidació i extensió a tot el municipi de Barcelona, s'iniciarà una nova fase d'extensió de l'ús de les sorres reutilitzades a la resta de l'Àrea Metropolitana.

Reutilitzar genera menys residus
i redueix l'impacte paisatgístic
i la contaminació

Aigües de Barcelona espera emprar en el futur unes 40.000 tones anuals de sorres reutilitzades en les obres que realitza en els 23 municipis on presta el servei, reduint al màxim l'extracció de materials de la pedrera i l'abocament de sorres. Però l'impacte ambiental va més enllà: "Amb aquest nou sistema, també reduïm considerablement l'emissió de CO2. Si tenim en compte la ubicació de la planta d'àrids, l'abocador i la pedrera, el transport de la sorra ens surt més a compte amb el sistema que estem implementant", manté Rovira, i recorda que el reaprofitament és una decisió estratègica per a la companyia: "Apostem per l'economia circular; reutilitzant les sorres fem un circuit tancat".

SOTA CONTROLS EXIGENTS

Les actuacions a Barcelona amb sorres reutilitzades estan sotmeses a controls molt exigents; controls de composició, de granulometria, de compactació i humitats. "Les supervisa el departament d'Infraestructures de l'Ajuntament i l'Acefat, l'entitat que controla les obres en l'espai públic. De la mà de l'Ajuntament, fem les proves que calgui per confirmar la bondat de l'àrid", diu Rovira. Es tracta de garantir que les terres tinguin consistència, que aguantin càrregues, que no es facin clots al carrer.

Una de les plantes on es tracten les sorres de les obres de canalització que du
FOTO: SOREA

Barcelona no és l’únic municipi que ha començat a implementar la reutilització de sorres. L'empresa Sorea, per exemple, utilitza aquest recurs a altres poblacions del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt i Baix Penedès, el Garraf, el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Només a la gerència de concessions del Penedès, 14 municipis ja han optat per la reutilització. "En casos puntuals, podem recórrer al procediment antic, però gairebé sempre emprem sorres reciclades en les obres. Ja és el nostre procés habitual", assegura Albert Estival, responsable d'operacions del Penedès-Garraf de Sorea. "Vam començar a Sant Cugat, després a Salou i ara al Penedès", recorda. La voluntat és implementar-ho en altres zones, on hi hagi plantes de tractament.


Com convertir un residu en un material molt útil

Per poder utilitzar de nou les terres de les rases cal que aquestes siguin sotmeses a un exigent procés de tractament. El primer cribratge de la sorra es fa in situ, a la mateixa obra, i consisteix a treure manualment els materials més grans, trossos d'asfalt, panots... Posteriorment, la terra es trasllada a la planta de tractament –en sacs degudament identificats– i se sotmet a un nou procés de selecció: mitjançant una sèrie de tamisos i filtres, se separen els metalls; els grans de certa mida van a parar al rebuig –les pèrdues s'omplen amb sauló, però la quantitat emprada és sempre molt inferior a la utilitzada tradicionalment: en general, representa només el 25%–; la sorra es tritura, per fer més fàcil el seu ús posterior; i, finalment, se li afegeix una mica d'aigua, per donar-li més consistència i evitar que faci pols quan s'aboca a la nova rasa. El material resultant compleix els criteris de composició i granulometria requerits, i podrà ser utilitzat en una actuació futura. Els camions que l'han dut a la planta de tractament, de fet, solen aprofitar el viatge per endur-se sorra que ja ha estat tractada, per emprar-la en l'obra en curs.