Dia mundial del vàter

Per què creu necessari un Dia Mundial del Vàter?

Vivim en una societat amb un estil de vida tan alt que sovint perdem la perspectiva respecte als nivells de confort que hem assolit, especialment a les llars. A cap immobiliària li passaria pel cap anunciar "habitatge equipat amb vàter"; li semblaria ridícul. No obstant això, per a milers de milions d'habitants del planeta aquest seria un dels luxes més grans: disposar de l'accés garantit a l'aigua sanitària i d'un humil excusat. No som conscients de l'alt valor que té disposar d'un element tan bàsic.

A les societats avançades, som conscients que l'aigua és un bé escàs? La respectem?

No, no ho fem, i el respecte hauria de ser la característica comuna a l'hora d'utilitzar l'aigua a Espanya, amb independència de l'entorn en el qual la fem servir: domèstic, urbà, agrícola o industrial. Estem massa acostumats a obrir l'aixeta o prémer el botó de la cisterna del vàter i que surti aigua, per això no li donem el veritable valor que té, però no ho dubtem: aquest és un dels majors privilegis dels quals gaudim en la nostra societat.

L'any 2050, el 60% de la població mundial serà urbana. Veu possible garantir el subministrament d'aigua potable i sanitària?

És una dada que ens aboca a la incertesa. L'escassetat podria afectar indrets on el dret humà a l'aigua està avui dia absolutament garantit i ningú podria preveure problemes d'abastament. I no estem parlant d'un futur llunyà, sinó de les ciutats on viuran els nostres nets. Perquè si l'augment de les necessitats d'abastament urbà continua creixent com a conseqüència de la concentració de la població, entrarà en conflicte amb altres usos bàsics de l'aigua com la producció d'energia, l'agricultura i la indústria, reduint a més de la meitat la disponibilitat d'aigua respecte als nivells actuals.

"Obrir l'aixeta i que surti aigua és un dels majors privilegis de la nostra societat"

Quines mesures han de dur a terme els ciutadans per fer un ús racional de l'aigua?

Cal eliminar dels nostres hàbits els mals costums que ens han anat abocant al malbaratament i empenyent-nos cap a l'escassetat. Es tracta de repensar la nostra relació amb l'aigua abans de malbaratar, d'insistir en el que tots ja sabem: la necessitat de rentar-nos les dents i ensabonar-nos les mans amb l'aixeta tancada, i de reparar les aixetes que degoten. També hem de deixar d'utilitzar el vàter com a paperera tirant tot tipus de residus (com les maleïdes tovalloletes humides), col·locar airejadors a totes les aixetes, instal·lar sistemes de recuperació d'aigües grises i la resta de mesures que ja coneixem, però que no acabem d'incorporar com a hàbit.


DIVULGADOR DEL MEDI AMBIENT

José Luis Gallego (Barcelona, 1964) és naturalista, divulgador ambiental i consultor en sostenibilitat. Col·labora de manera habitual en diversos mitjans de comunicació, ha escrit més de vint llibres i imparteix cursos universitaris i conferències sobre educació ambiental, sostenibilitat i ciutadania responsableEn aquest sentit, quin paper juguen les ciutats i les diferents administracions públiques?

Un paper protagonista. Hem d'avançar cap a una governança responsable d'aquest recurs vital per al desenvolupament humà i per al manteniment dels ecosistemes naturals. Una governança que impulsi i doni suport als avenços tecnològics, i que aposti de manera decidida per la col·laboració, la innovació, la solidaritat i la cura del medi ambient. Només d'aquesta manera podrem tenir cura del planeta i garantir el dret a l'aigua potable a una població en augment davant un recurs en retrocés.

Quina relació hi ha entre l'escalfament global i la manca d'aigua? Com ens afectarà?

En els anys vinents els ciutadans exercirem un major protagonisme en aquesta capacitat d'adaptació al canvi climàtic. Si tenim en compte el que ens indiquen els informes dels científics que estudien la seva evolució, els períodes de sequera com el que patim actualment seran cada vegada més recurrents i severs. Serà necessari habilitar mesures urgents per garantir l'aprovisionament urbà, per exemple apostant d'una manera molt més ferma i decidida per un ús circular de l'aigua basat en la recuperació de les aigües residuals.

"Hem de garantir l'accés a l'aigua potable i de sanejament a una població en augment"

Segons dades del Banc Mundial, l'any 2050 l'aigua potable gairebé arribarà per proveir la meitat dels habitants del planeta. Quines mesures han d'adoptar governs, ciutadania, empreses i institucions per no arribar a aquesta situació?

El treball en equip. Per garantir l'accés segur i còmode a l'aigua hem d'avançar cap a un model sostenible basat en la col·laboració: en el coneixement compartit, l'ofici, la socialització dels recursos tecnològics, la innovació i l'anticipació als difícils reptes que ens planteja ja l'escalfament global, que cada vegada seran més grans.

Considera que anem pel bon camí per assolir el 6è objectiu de desenvolupament creat per Nacions Unides: Garantir la disponibilitat d'aigua i la gestió sostenible i el sanejament per a tothom?

L'any 2010, l'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer l'accés a l'aigua potable i de sanejament com un dret humà universal. Inclòs entre els Objectius del Mil·lenni de l'ONU, en els darrers anys s'ha fet una gran tasca al respecte. Però avui en dia, encara més de mil milions de persones continuen sense poder accedir de forma còmoda i segura a l'aigua potable. Hem de convertir aquest repte en un compromís amb les generacions futures i treballar perquè tothom disposi d'un accés còmode i garantit a l'aigua potable i de sanejament.