Dia mundial del vàter

El cabal d'entada a l'EDAR Baix Llobregat és de 260.000 metres cúbics al dia de mitjana. Però la planta està preparada per tractar molta més aigua. Amb l'aigua que es pot regenerar cada dia es podrien omplir 100 piscines olímpiques. "Quan es dissenya una instal·lació d'aquest tipus –explica Santos– no es pensa en el cabal del present, sinó en el cabal del futur, preveient augments de població, creixements de la indústria... El cabal de disseny d'aquesta EDAR és de 420.000 metres cúbics al dia sense eliminació de nutrients i 315.000 metres cúbics al dia amb eliminació de nutrients. I està capacitada per donar tractament terciari convencional a 304.000 metres cúbics al dia. Això vol dir que tota l'aigua que en l'actualitat entra cada dia a la planta podria ser regenerada".

La planta elimina cada dia 73 tones de sòlids en suspensió, que, si no tractar-se, anirien a la mar

De moment, però, a tractament terciari només se sotmeten 60.000 metres cúbics d'aigua al mes, que s'utilitzen per a usos interns de la companyia: amb ella es reguen les zones verdes de les instal·lacions i es manté la refrigeració dels equips industrials de l'EDAR. La planta també està preparada per donar tractament quaternari a un cabal molt més gran que l'actual –1.000 metres cúbics cada mes–: podria assumir fins a 15.000 metres cúbics al dia. "Nosaltres regenerem l'aigua perquè sigui reutilitzada, però actualment la major part l'aboquem al mar; no l'estem exportant. Aigües de Barcelona desitjaria que es pogués exportar. Aquesta és una decisió que ha de prendre l'Administració", manté Santos.

L'EDAR està situada al costat del riu Llobregat, en els voltants de la desembocadura al mar

RESIDUS QUE NO VAN A LA MAR

Encara que seria preferible donar-li a l'aigua regenerada una segona vida, el procés al qual se sotmet no és debades, ja que permet que l'aigua que ara s'aboca al mar Mediterrani pràcticament no contingui contaminants. A l'EDAR Baix Llobregat s'eliminen des de grans sòlids –palès, caixes de cartó, tampons, preservatius...– fins a tot tipus de partícules contaminants invisibles a l'ull humà –nitrogen, fòsfor...–. També sòlids en suspensió o greixos. "A la planta entren 300 mil·ligrams de sòlids en suspensió per litre, dels quals eliminem 280 mil·ligrams. Així que cada dia eliminem 72.800 quilos –gairebé 73 tones– de sòlids en suspensió, que, si no fos per la depuradora, anirien a parar a la mar", rebla Santos.