Dia mundial del vàter

L'augment de la població i els episodis de sequera estan obligant als gestors del cicle integral de l'aigua a buscar noves fonts d'abastament. Reutilitzar les aigües residuals després de ser tractades és una de les alternatives. I Aigües de Barcelona ja compta amb instal·lacions preparades per fer-ho: l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) del Baix Llobregat és capaç de regenerar les aigües que arriben a la planta procedents de diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i bombar-les –Llobregat amunt– fins a Molins de Rei, on s'aboquen al riu; aquí s'aprofita la capacitat autodepurativa del curs de l'aigua, que la segueix filtrant, fins a arribar –uns quilòmetres més avall– a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí, que serà l'encarregada de depurar-la i deixar-la apta per al consum. La decisió de començar a bombar aquestes aigües riu amunt correspon a l'Administració.

L'aigua utilitzada per a aquesta recàrrega indirecta de la potabilitzadora rep a l'EDAR l'anomenat tractament terciari convencional, que inclou, entre altres processos complexos, la decantació de residus sòlids i la microfiltració mitjançant tambors de 10 micres rotatius. L'aigua regenerada es condueix fins a un gran dipòsit ubicat a la mateixa EDAR, des d'on quatre potents bombes permeten impulsar-la riu amunt. A l'altura de Can Soler, una bomba intermèdia permet que l'aigua arribi amb la potència necessària fins a Molins de Rei, on, finalment, alimenta el riu i, indirectament, recarrega la potabilitzadora –la legislació actual no permet que l'EDAR recarregui de forma directa l'ETAP; així que, avui dia, l'única opció possible és la recàrrega indirecta previ pas pel riu–.

L'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Sant Joan Despí s'encarrega de depurar i deixar l'aigua apta per al consum

UNA AIGUA MÉS BONA QUE LA DEL RIU

"L'aigua amb què es realimentaria el Llobregat a l'altura de Molins de Rei seria prepotable. Tindria una qualitat boníssima, millor que la que porta el riu, de manera que aquesta recàrrega milloraria amb escreix la qualitat de l'aigua del Llobregat, i enriquiria la flora i la fauna del tram final del riu –que sempre és la més castigada–", explica Javier Santos, cap de planta de l'EDAR Baix Llobregat, qui afegeix que també s'evitaria "la sobreexplotació de l'aqüífer de Barcelona, ja que la potabilitzadora s'alimenta d'aquest quan la qualitat de l'aigua del riu és dolenta". L'aigua, a més, es podria reutilitzar per a nombroses activitats (veure requadre).

INVENT CALIFORNIÀ

L'EDAR Baix Llobregat també està capacitada per donar-li a l'aigua un tractament terciari avançat o quaternari. Inspirat en la tecnologia aplicada en una planta depuradora de Califòrnia –un territori nordamericà de clima mediterrani i les contínues sequeres del qual l'han obligat a evolucionar de manera més ràpida que altres països desenvolupats en la recerca de solucions al problema del subministrament d'aigua-.

Amb l'aigua que es regenera cada dia a l'EDAR es podrien omplir 100 piscines olímpiques

El sistema compta amb un procés d'ultrafiltració i osmosi inversa capaç d'eliminar la conductivitat de l'aigua –les sals– i la immensa majoria de bacteris. "Amb aquest mètode, aconseguim una aigua gairebé pura –assegura Santos–, i la fem arribar als pous que tenim distribuïts pel litoral barceloní, per injectar-la a l'aqüífer de la ciutat, tot creant una barrera contra la intrusió salina de la mar".


Les altres vides de l'aigua

Les instal·lacions d'Aigües de Barcelona estan preparades per donar-li altres usos a l'aigua regenerada, a banda del bombament riu amunt per alimentar el riu i abastir indirectament la depuradora de Sant Joan Despí i per ser injectada en els pous que protegeixen l'aqüífer de Barcelona. L'aigua regenerada podria ser bombada des de l'EDAR fins a un dipòsit situat a Montjuïc, en el qual els camions cisterna podrien recollir-la i utilitzar-la per a la neteja de carrers i places; o fer-la arribar a les indústries properes, perquè la utilitzessin en els sistemes de refrigeració dels seus equips. També es podria utilitzar per regar parcs i jardins, o les llacunes de Cal Tet –al delta del Llobregat– , i fins i tot es podria realitzar una recàrrega de l'aqüífer mitjançant basses d'infiltració a Sant Vicenç dels Horts. A l'aigua també se li pot donar un tractament de diàlisi reversible per enviar-la als regants de la zona. I una recàrrega directa de la potabilitzadora de Sant Joan Despí abaratiria els costos d'aquesta planta, ja que l'aigua que hauria de tractar seria de més qualitat que la que s'obté del riu.