Dia mundial del vàter

Barcelona, al costat de Brussel·les i Copenhaguen, forma part del podi europeu pel que fa al consum racional d'aigua amb finalitats domèstiques. Això és a causa de la presa de consciència dels ciutadans que en moments de sequera, com el que s'està vivint aquests mesos, adopten una sèrie d'hàbits que no abandonen un cop superat l'episodi. Actualment, aquest consum se situa al voltant dels 100 litres per persona i dia.

Aquest esforç ciutadà per fer un ús responsable d'aquest recurs, sumat a la millora en la gestió i la renovació de les xarxes d'abastament per part d'Aigües de Barcelona, ha permès reduir el consum d'aigua a la ciutat metropolitana el 15% des de la sequera registrada entre 2007 i 2008. Aquest estalvi seria equivalent a la meitat de la producció de la planta dessalinitzadora del Prat funcionant a màxima capacitat.
Les dades ens indiquen que el 36% de la despesa total d'aigua en una llar barceloní es produeix al bany, mentre que a parts iguals, el 32%, és el consum a la cuina i a la resta d'accions de la llar.El primer lloc on dirigir-nos per intentar d'estalviar és la cambra de bany. És aquí on triem banyar-nos o dutxar-nos. Prendre la decisió correcta pot suposar estalviar al voltant de 140 litres d'aigua: una dutxa suposa un consum d'uns 60 litres, enfront dels 200 que gastem en una banyera. A més a més, deixar l'aixeta oberta mentre ens rentem les dents pot arribar a consumir 30 litres d'aigua, però, si la tanquem, aquesta xifra es redueix a 1,5 litres.
Un altre lloc al qual dirigir-nos per reduir el nostre consum és la cuina. Aquí el principal responsable del consum de l'aigua és el rentaplats, que de mitjana gasta uns 150 litres d'aigua per rentada, si bé és cert que cada vegada més aquests aparells es dissenyen tenint en compte el respecte al medi ambient. Rentar la vaixella a mà representa passar a gastar 100 litres, en cas que no tanquem l'aixeta, i tan sols 20 litres si la tanquem.
Una altra acció quotidiana que suposa un ús important d'aigua és l'ús de la rentadora, que pot arribar a suposar una despesa de fins a 200 litres d'aigua. Rentar un cotxe amb mànega pot arribar a gastar fins a 500 litres d'aigua, mentre que deixar aquesta pràctica i fer-ho amb galleda i esponja representa només el 10% d'aquesta despesa, és a dir, 50 litres.

Rentadora i rentavaixelles són els electrodomèstics que major quantitat d'aigua consumeixen

Una millor gestió de l'aigua a les nostres cases es tradueix també en un estalvi econòmic. Així, el preu aproximat de 1.000 litres d'aigua és, aproximadament, d'1,26 euros. Això suposa que optar per una dutxa ràpida en lloc de per un bany, que representa una reducció de 3.500 litres en el consum, suposa també un petit estalvi econòmic de quatre euros al mes, uns 48 a l'any.
L'ús del rentaplats o la rentadora només quan estiguin plens pot suposar, sumant l'energia emprada per escalfar l'aigua, un estalvi pròxim als 50 euros anuals, mentre que el simple gest de tancar l'aixeta mentre ens netegem les dents o ens afaitem permet estalviar prop de 30 euros cada any.


Deu consells per estalviar a casa

Només el 2'8% de l'aigua existent al nostre planeta és dolça, i els rius i llacs només n'acumulen el 0'001%. Dues dades que ens haurien de fer tenir en consideració aquests deu consells per estalviar aigua i, també, diners.

1. Tancar l'aixeta del lavabo. No cal tenir-la oberta mentre ens rentem les dents o ens afaitem. Aquesta simple mesura permet estalviar fins a dotze litres d'aigua per minut.

2. Posar en funcionament les rentadores i els rentaplats quan estiguin plens. Llevat que s'incorpori la funció de mitja càrrega, que no tots els electrodomèstics porten, aquests gasten la mateixa quantitat d'aigua amb independència de la quantitat de roba o d'estris que continguin.

3. Regar sempre de nit, ja que durant el dia i especialment a l'estiu, les temperatures més altes evaporen part de l'aigua utilitzada. El moment més recomanable és el capvespre.

4. Reparar qualsevol fuga d'aigua com més aviat millor. Una aixeta gotejant pot suposar una pèrdua de fins a 40 litres diaris.

5. A l'hora de triar nous electrodomèstics per a la seva llar, cal tenir en consideració i privilegiar aquells que estalviïn en el consum d'aigua.

6. Rentar les fruites i les verdures en un recipient amb aigua i no sota el raig de l'aixeta.

7. Col·locar sistemes de doble descàrrega o d'interrupció en els inodors.

8. Utilitzar atomitzadors o difusors. Els atomitzadors són uns petits artefactes que es col·loquen a la sortida de l'aigua de les aixetes i que permeten barrejar l'aigua amb aire. Així s'aconsegueix una sensació de major raig amb una menor quantitat de líquid, el que permet estalviar aigua.

9. Optar per una dutxa abans que per un bany. Aquest gest permet estalviar 150 litres d'aigua.

10. No utilitzar el vàter com a paperera.


La major despesa d'aigua a la llar es produeix en el bany, i a parts iguals entre la cuina i la resta d'accions de la llar. La despesa més significativa és la de la rentadora