Dia mundial del vàter

Una pràctica tan quotidiana per a una part dels habitants del planeta com rentar-se les mans amb aigua i sabó continua sent inaccessible per a l'altra. Universalitzar-la és un punt prioritari dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ja que es tracta d'una de les mesures més senzilles i eficaces d'aplicar per acabar amb les malalties infeccioses.

Segons l'informe Progressos en matèria de sanejament i aigua, elaborat per l'Organització Mundial de la Salut i Unicef, el 85% de la població a l'Àfrica subsahariana no disposa d'instal·lacions per rentar-se les mans amb aigua i sabó, fet que fa augmentar de manera considerable el risc de contreure trastorns com el de la diarrea. Alhora, un sanejament deficient i l'aigua contaminada també estan relacionats amb la transmissió de malalties com el còlera, la disenteria, l'hepatitis A i la febre tifoidea.

GARANTS D'UN DRET

Projectes com el que duu a terme la Fundació Aquae juntament amb Unicef en l'Amazònia peruana permeten obtenir i portar aigua potable de qualitat a cinc mil famílies.

Una part essencial d'aquesta iniciativa és la utilització d'eines de comunicació social per millorar el coneixement i les pràctiques de cura i higiene a la llar i de maneig de conservació de l'aigua, per contribuir a la prevenció de malalties prevalents com les diarrees i la parasitosis. El rentat de mans està jugant un paper molt important en la millora de la salut d'aquestes comunitats.

RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS

La higiene de mans també contribueix a detenir la resistència als antibiòtics, una de les majors amenaces per a la salut mundial, la seguretat alimentària i el desenvolupament, segons informa l'OMS.

La resistència als antibiòtics s'accelera amb l'ús indegut i abusiu d'aquests fàrmacs i amb les deficiències en la prevenció i el control de les infeccions. Per això, els experts de l'OMS destaquen la necessitat que es canviï urgentment la forma de prescriure i utilitzar-los. I emfatitzen: encara que es desenvolupin nous medicaments, si no es modifiquen els comportaments actuals, la resistència als antibiòtics seguirà representant una greu amenaça.

Els canvis de comportament també han d'incloure mesures destinades a reduir la propagació de les infeccions, sigui a través de les campanyes de vacunació, la pràctica diària del rentat de mans, la seguretat de les relacions sexuals i, en general, una bona higiene alimentària.