Dia mundial del vàter

Més de 2.400 milions de persones a tot el món no poden accedir a serveis bàsics de sanejament, com vàters i latrines, i aproximadament 1.800 milions utilitzen una font d'aigua potable contaminada per restes fecals, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides. Avui, molts dels cultius del planeta s'abonen amb aigües residuals o purins poc o gens tractats, de manera que els microorganismes que contenen aquestes aigües contaminen els vegetals, les fruites i les verdures que consumim, explica Josep Peñuelas, doctor en Ecologia i investigador del CSIC, qui remarca que hem de canviar la forma d'abonar els cultius i millorar els sistemes de tractament de les aigües per evitar que, a tot el món, mil nens morin cada dia a causa de malalties diarrèiques associades a la falta d'higiene.

Encara que al planeta hi ha suficient aigua lliure d'impureses, el seu repartiment no és equitatiu i es preveu que per a l'any 2050 almenys un 25% de la població mundial visqui en un país afectat per l'escassetat crònica i reiterada d'aigua dolça que, juntament amb un sanejament inadequat, repercuteixen en la salut, la seguretat alimentària, els mitjans de subsistència i l'oportunitat d'educació per a les famílies pobres.

Incidir en el sanejament millora la nutrició, l'economia i el desenvolupament mundial

Els experts consideren que progressar en les solucions de sanejament –garantint l'accés als vàters i evitant la defecació a l'aire lliure– pot millorar la nutrició, l'economia i el desenvolupament mundial. En concret, segons dades de l'ONU, cada any es perden 260.000 milions de dòlars a causa de les males condicions higièniques de l'aigua, i cada dòlar invertit tant en aigua com en sanejament genera quatre dòlars de rendiment econòmic.

"L'aigua potable, el sanejament i la higiene a la llar no han de ser un privilegi dels qui són rics o viuen en centres urbans", manifesta el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'Organització Mundial de la Salut. "Es tracta de serveis fonamentals per a la salut, i tots els països tenen la responsabilitat de garantir que tothom pugui accedir a ells".

MAJOR CONSCIENCIACIÓ

Davant aquesta realitat, l'any 2013 l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir designar el 19 de novembre Dia Mundial del Vàter com a part d'una campanya de conscienciació de la importància de l'accés sostenible a l'aigua potable i a serveis higiènics bàsics, un tema –el de la falta de lavabos, d'higiene, de salut– que, sovint, és passat per alt o queda mig amagat degut els tabús.

A la vegada, el sanejament és una prioritat del desenvolupament mundial. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, llançats l'any 2015 amb la finalitat de reduir les desigualtats mundials, inclouen com a objectiu número sis l'Aigua Neta i el Sanejament. La seva meta és aconseguir –en l'horitzó del 2030– l'accés universal i equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats a un preu assequible, i posar fi a la defecació a l'aire lliure (i a la contaminació de l'aigua per restes fecals), prestant especial atenció a les necessitats de les dones, les nenes i les persones en situació de vulnerabilitat. El compliment del dret fonamental a l'aigua i al sanejament és positiu per a les persones, el medi ambient, l'economia i les empreses.


Aigua i sanejament

783 milions de persones no tenen accés a aigua potable
2.400 milions de persones no disposen de serveis bàsics de sanejament
1.000 nens moren cada dia a causa de malalties diarrèiques causades pel subministrament d'aigua i sanejament
1.800 milions de persones al món usen una font d'aigua potable que està contaminada amb femta


Els objectius de desenvolupament i l'aigua

Nacions Unides considera que l'accés a l'aigua potable i el sanejament són una prioritat, i així queda reflectit en l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número sis, on s'explica que l'aigua neta i el sanejament influeixen en la salut, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i la resiliència als desastres. A la vegada, les aigües contaminades i la falta de sanejament bàsic obstaculitzen l'eradicació de la pobresa extrema i les malalties als països més pobres del món. Per aquest motiu, l'objectiu número sis –Aigua Neta i Sanejament– busca garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom abans de l'any 2030. Per aconseguir-ho, aquest objectiu se subdivideix en diferents fites, entre les quals destaca la de millorar la qualitat i l'ús eficient de l'aigua i protegir els ecosistemes relacionats amb aquest recurs, com muntanyes, boscos, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. Un altre aspecte en el qual incideix és el d'ampliar la cooperació internacional i el suport per enfortir la capacitat dels països i de les comunitats locals en desenvolupament, per dur a terme programes i activitats relacionades amb l'aigua i el sanejament, com la captació de l'aigua procedent de la pluja, la dessalinització i el foment de tecnologies de tractament, reciclatge i reutilització d'aigües residuals, etc.