REG URBÀ INTEL·LIGENT

Smart Irrigation evita el malbaratament perquè avalua la flora, el tipus de sòl, superfície i previsions meteorològiques

Smart Irrigation calcula i reprograma on line les previsions de reg tenint en compte, en temps real, totes les variants possibles

No és difícil trobar, en ocasions, un sistema automàtic de reg urbà a ple rendiment quan plou. O funcionant encara que els dies anteriors hagin estat de pluja intensa. La imatge resulta xocant i qualsevol entén que són moments en què tornar a regar no és el més lògic ni el més recomanable des del punt de vista de l'ecoeficiència. Situacions d'aquest tipus, que poden sorgir quan es fan servir sistemes remots de reg automatitzat basats en una programació fixa i preestablerta amb antelació, són remeiables amb el reg intel·ligent que proposa Smart Irrigation.

Consum d'aigua, humitat i precipitacions es monitoren amb sensors als parcs

Aquest projecte, pensat perquè l'utilitzin els serveis de parcs i jardins de les administracions que tenen cura del patrimoni vegetal de les nostres ciutats, proposa una plataforma que des d'internet calcula i reprograma les previsions de reg tenint en compte, en temps real, totes les variants possibles. Això vol dir que el reg s'estableix en funció de factors com les espècies vegetals plantades, el tipus de sòl, el clima de cada zona general, etc. A banda d'això, els càlculs dels algorismes del sistema s'enriqueixen amb les dades d'altres factors determinants com la previsió climatològica, que s'obté a través de serveis meteorològics i de dades reals de precipitació i d'humitat de les quals es fa un monitoratge a través de sensors in situ. En conjunt, Smart Irrigation suposa un gran canvi qualitatiu sobre la majoria de sistemes de reg automàtic que s'empren actualment, ja que en recalcular en cada moment les necessitats, s'adapta als paràmetres canviants que sorgeixen i d'aquesta manera anul·la, augmenta o disminueix, sobre la marxa, el calendari previ. Si està plovent o ha plogut, probablement caldrà regar. O potser amb una miqueta de reg extra n'hi hagi prou. I si hi ha una previsió de pluja, el sistema pot triar un ajornament del reg, per així aprofitar l'aigua natural. I si la pluja finalment no arriba, el sistema actua i reprograma el reg automàtic.

Conèixer les espècies vegetals permet calcular amb precisió la necessitat hídrica de la zona

L'etiqueta intel·ligent relaciona aquest projecte amb la idea de les smart cities, basades en sistemes avançats de gestió que busquen un desenvolupament òptim i sostenible de les urbs del segle XXI. Smart Irrigation, amb el seu sistema intel·ligent, torna definitivament obsolets els sistemes manuals de reg antics –cada vegada més en desús—i millora els sistemes actuals de programació remota, que només modifiquen el seu calendari establert quan algú pren i executa la decisió d'alterar-los.El consum d'aigua baixa entre un 20 i un 40 %

El projecte Smart Irrigation ha estat comprovat a través d'un pla pilot al parc del Morant, a la ciutat d'Alacant, amb resultats que indiquen que el consum controlat mitjançant aquest sistema de reg intel·ligent permet rebaixar la despesa d'aigua entre un 20 i un 40 per cent mensual, segons l'estació de l'any. Un cop conegudes amb detall les espècies vegetals i el tipus de sòl de cada zona, les eines de càlcul han pogut estimar amb precisió la necessitat hídrica de cada sector del parc, tenint en compte, a més a més, dades com ara la temperatura, els índexs d'humitat, les previsions meteorològiques, les precipitacions reals, etc.

AVANTATGES DEL SISTEMA

A banda de prendre la millor decisió en cada moment per evitar el malbaratament d'aigua, el sistema ofereix altres avantatges. Per exemple, facilita alarmes informàtiques que avisen els gestors de cada instal·lació del volum d'aigua consumit per cada reg i de l'existència d'un funcionament incorrecte o de fugues a les xarxes. Els gestors també poden consultar els consums històrics acumulats. A més a més, permet conèixer les desviacions de cost que experimenta una instal·lació quan no s'hi aplica un sistema intel·ligent.

La suma de tres tecnologies eficaces

Smart Irrigation, la solució intel·ligent per regar els parcs públics de manera eficient, aglutina tres tecnologies: Smart Metering (mesurament intel·ligent de consum), WiCast (previsions meteorològiques) i una plataforma WASP (Water Assets System Platform) de gestió de tota la informació obtinguda.

La plataforma presenta als seus gestors la informació de forma molt intuïtiva, a través de mapes interactius en els quals es visualitzen els sectors del parc amb els seus corresponents equips instal·lats (aspersors, comptadors, sensors...), les reserves actuals d'aigua, i les necessitats en cada sector i els seus registres històrics.

<